Havi archívum: március 2017

Tájékoztatás az önkormányzatok energiamegtakarítási intézkedési tervvel kapcsolatos kötelezettségeiről

2017. március 29./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Valastyán Réka törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A közintézményi épületek üzemeltetőinek energiamegtakarítási intézkedési terv készítési kötelezettsége, illetve ennek kapcsán a szakmai tanácsadást biztosító NEH irodák felállítása vonatkozásában – a 2017. március 27-én tartott jegyzői értekezleten elhangzottak alapján – az alábbiakról szeretném tájékoztatni: Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 11/A. §-ában megfogalmazott…

Bővebben

Tájékoztatás a VIII. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferenciáról

2017. március 29./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárainak tájékoztatása értelmében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) Államtudományi és Közigazgatási Kara, valamint a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. ismét – immár nyolcadik alkalommal – megrendezi az Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferenciát. A konferencia időpontja 2017. április 28. (péntek), helyszíne az…

Bővebben

Tájékoztatás a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi feladatalapú támogatásának pontszámairól

2017. március 24./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2017. március 14-én közzétette a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi feladatalapú költségvetési támogatásában való részesedésre vonatkozó pontszámokat, valamint az ezek alapjául figyelembe vett képviselő-testületi ülések listáját. E listák Csongrád megyei adatait ezúton mellékelten megküldöm, illetve azok elérhetők a www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzetisegi_onkormanyzatok_feladatalapu_tamogatasa_/ oldalon. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a…

Bővebben

Milyen formában kell szabályozni az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági termőföldterületek haszonbérbe adása esetén alkalmazandó díjakat?

2017. március 24./ Kérdés-válasz

Dr. Hajnal Péter törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az Mötv. 107. §-a alapján a helyi önkormányzatot – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. Az önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági termőföldterületek haszonbérbe adása tekintetében a vonatkozó ágazati jogszabályok…

Bővebben

Tájékoztatás közbeszerzési konferenciáról

2017. március 13./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Felhívjuk a Tisztelt Jegyző Kollégák figyelmét, hogy a Közbeszerzési Hatóság szakmai konferenciája „Az új közbeszerzési törvény módosítása, a 2016. év gyakorlati tapasztalatai” címmel a Csongrád Megyei Kormányhivatal központi épületében (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) kerül megrendezésre 2017. március 22-én (szerdán) 10:00 órai kezdettel. A konferencia programterve a csatolt mellékletben olvasható. Megjelenésükre a szakmai munka elősegítése érdekében feltétlenül számítunk.

Mi a szabályozási módja a képviselői kötelezettségmulasztás miatti szankcióknak?

2017. március 10./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az Mötv. 32. §-a rendelkezik az önkormányzati képviselők jogairól és kötelezettségeiről. Az Mötv. szerinti kötelezettségeit – például az üléseken való megjelenési kötelezettségét – megszegő képviselővel szemben a törvény lehetővé teszi, hogy a részére megállapított tiszteletdíjat, természetbeni juttatását a képviselő-testület – az SZMSZ-ben meghatározottak alapján – legfeljebb tizenkét havi…

Bővebben

A hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eljárások szabályozása során a helyi önkormányzati rendelet kedvezményt vagy mentességet megállapíthat-e?

2017. március 10./ Kérdés-válasz

Dr. Valastyán Réka törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az Anyakönyvi tv. 96. §-ába foglalt felhatalmazás alapján rendeli a jogalkotó helyi szinten szabályozni a hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése tekintetében az engedélyezés szabályait, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. A…

Bővebben

Miért nem elegendő személyes érintettség esetén a szavazástól való tartózkodás?

2017. március 10./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Számos esetben előfordul, hogy a képviselő-testület ülésén olyan kérdés kerül terítékre, amely valamelyik képviselőt személyében érinti. Ezek az ügyek széles skálán mozognak, előfordulhat közöttük a hozzátartozó Bursa Hungarica pályázata éppúgy, mint a képviselőhöz kapcsolódó cég megbízása valamilyen önkormányzati ügyben, vagy kitüntető címre való javaslat. Többször tapasztaljuk, hogy ilyenkor…

Bővebben

2017. február 28-i jegyzői értekezlet – Szeged

2017. március 08./ Jegyzői értekezletek

Előadások: A közigazgatás átalakítása, a Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezetét és hatáskörét érintő változások valamint a Kormányablakokban intézhető ügykörök Állatversenyek és rendezvények A Településképi Arculati Kézikönyvről a településrendezési tervekhez készítendő örökségvédelmi hatástanulmányokhoz kapcsolódó jogszabályváltozásról A közérdekű munka büntetés végrehajtása az önkormányzatoknál A köztisztasági szabálysértés és a hulladék-gazdálkodási bírság alkalmazásának szabályozásáról, valamint az önkormányzatokat érintő köznevelési feladatokról

Tájékoztatás az önkormányzatok fémkereskedelmi tevékenységének helyes gyakorlatáról

2017. március 08./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Valastyán Réka törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága Vám Főosztály részéről a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz érkezett megkeresés alapján tájékoztatom, hogy konkrét esetek kapcsán felmerült, miszerint egyes önkormányzatok nem a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Fémtörvény), valamint a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI.27.) Korm.rendeletben…

Bővebben