Mi a szabályozási módja a képviselői kötelezettségmulasztás miatti szankcióknak?

2017. március 10./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az Mötv. 32. §-a rendelkezik az önkormányzati képviselők jogairól és kötelezettségeiről. Az Mötv. szerinti kötelezettségeit – például az üléseken való megjelenési kötelezettségét – megszegő képviselővel szemben a törvény lehetővé teszi, hogy a részére megállapított tiszteletdíjat, természetbeni juttatását a képviselő-testület – az SZMSZ-ben meghatározottak alapján – legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, vagy megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, megvonás újra megállapítható (Mötv. 33.§).

A juttatások esetleges megvonására vonatkozó szabályozást az Mötv. alapján nem a képviselői juttatásokról szóló rendeletben, hanem az önkormányzat SZMSZ-ében kell szerepeltetni. 

Print Friendly, PDF & Email