Címkék: kéményseprés

2016. január 18-i jegyzői értekezlet – Szeged

2017. február 01./ Jegyzői értekezletek

Előadások: A kéményseprő-ipari tevékenység 2016. második félévétől bevezetendő ellátási módjáról és az ezzel kapcsolatos önkormányzati feladatokról Hulladékszállítással kapcsolatos önkormányzati feladatok Az önkormányzati rendeletalkotás és jegyzőkönyvezés gyakorlati kérdései Az anyakönyvi eljárással kapcsolatos 2016. évi változások A szociális tárgyú önkormányzati rendeletek célvizsgálatának tapasztalatai

Amennyiben nem térítésmentes a kéményseprő-ipari tevékenység ellátása, mi a szolgáltatásért fizetendő díj megállapításának alapja?

2017. február 01./ Kérdés-válasz

Dr. Gyüre Izabella törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A 2016. július 1. napjával átalakult kéményseprő-ipari új szolgáltatási struktúrában a díjmegállapítás alapjául továbbra is az önkormányzatok rendeletében megállapított – 2015. július 1-jei állapot szerinti – közszolgáltatási díjak szolgálnak. Kiemelendő, hogy a 2016. július 1-je előtt, törvényi felhatalmazás alapján jogszerűen megalkotott önkormányzati rendeletek díjszabásra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazhatóságát nem…

Bővebben