Címkék: közalkalmazotti jogviszony

Hivatali Tájékoztató 2018. évi V. szám

2018. október 31./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Megjelent a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hivatali Tájékoztatójának 2018. évi V. száma. Jelenlegi számunk tartalma: Munkáltatói fórum és állásbörze • 2018. november 5. Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye • 2018. szeptember A kormányhivatallal és a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a gyakorlatban A végrehajtási eljárásokban bekövetkezett változásokról Az Ákr. értelmezési kérdései III. fejezet. A kérelemre induló hatósági eljárás Az Ákr. értelmezési kérdései Bizonyítás…

Bővebben

Kinevezhető-e az óvodavezető 5 évet meghaladó időtartamra, figyelemmel az Nkt. 68. § (4) bekezdésének rendelkezésére?

2017. május 18./ Kérdés-válasz

Dr. Gyüre Izabella törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az óvodavezető jogviszonyát alapvetően szabályozó Kjt. 23. § (3) bekezdése értelmében a vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A köznevelési intézmény vezetőjének jogviszonyával kapcsolatban – így az óvodavezetőre vonatkozóan is – az Nkt. is tartalmaz előírásokat, melynek 68. § (4) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „(4)…

Bővebben