Havi archívum: február 2017

Tájékoztatás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény módosításáról

2017. február 21./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Hajnal Péter törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A cikk 2018. szeptember 12-én frissített verziója itt található: onkormanyzat.csmkh.hu/tajekoztatas-a-mezogazdasagi-agrar-videkfejlesztesi-valamint-halaszati-tamogatasokhoz-es-egyeb-intezkedesekhez-kapcsolodo-eljaras-egyes-kerdeseirol-szolo-torveny-modositasarol-frissitve-2018-szept A Magyar Közlöny 2016. évi 199. számában megjelent a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és…

Bővebben

A kormányhivatallal és a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás gyakorlati megvalósításáról

2017. február 10./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Kiss Anna informatikai referens Működést Támogató Főosztály / Informatikai Osztály Dr. Hajnal Péter törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 2016. július 1-jén hatályba lépett változásainak következtében kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás a közigazgazási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél…

Bővebben

Milyen anyakönyvi eljárásokat kell, illetve lehetséges önkormányzati rendelettel szabályozni?

2017. február 10./ Kérdés-válasz

Dr. Valastyán Réka törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Kettő anyakönyvi eseményt, nevezetesen a házasságkötést és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését – a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül. „Anyakönyvi tv. 96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és…

Bővebben

Milyen vízgazdálkodási hatósági feladatok várnak a települési önkormányzatok jegyzőire a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített fúrt kutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásában?

2017. február 10./ Kérdés-válasz

Dr. Valastyán Réka törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 15. § (1) bekezdése értelmében a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított vízilétesítmény esetén az építtetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól fennmaradási engedélyt kell kérni. A 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül…

Bővebben

A polgármester, alpolgármester illetményéről szükséges-e képviselő-testületi határozatot hozni?

2017. február 10./ Kérdés-válasz

Dr. Valastyán Réka törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A képviselő-testületnek a főállású és a társadalmi megbízatású polgármester illetményét illetően nincs döntési jogköre, sem mérlegelési joga, mind az illetmény, mind pedig a tiszteletdíj törvényben rögzített fix összeg. Az Mötv. nem szabályozza főállású polgármester kapcsán a lemondás lehetőségét, míg a társadalmi megbízatású polgármester esetében lehetőséget ad a lemondásra…

Bővebben

Mely személyek aláírásának kell kötelezően szerepelnie a jegyzőkönyvekben?

2017. február 09./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az Mötv. rögzíti a képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek kötelező tartalmi és formai elemeit, míg a képviselő-testület szerveinek üléséről készült jegyzőkönyvek elkészítésének mikéntjét a törvény utaló jelleggel határozza meg. E szabályozási módszer következtében a képviselő-testület és a képviselő-testület – testületként működő – szerveinek üléséről készült jegyzőkönyvek tartalmi követelményei jórészt…

Bővebben

Mely szerv jogosult ellenőrizni a víziközmű társulatok pénzügyi elszámolását?

2017. február 09./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A cikk 2018. szeptember 12-én frissített verziója itt található: onkormanyzat.csmkh.hu/mely-szerv-jogosult-ellenorizni-a-vizikozmu-tarsulatok-penzugyi-elszamolasat-frissitve-2018-szeptember-12 A Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium egyeztetést folytatott a víziközmű társulatok feletti törvényességi felügyeleti jog gyakorlása kérdésében. A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség e kérdésben kialakított álláspontja az alábbiakban foglalható össze: A vízügyi igazgatóságok szakmai ellenőrzési jogkörén kívül esik a…

Bővebben

A települési adónak lehet-e alanya a mezőgazdasági őstermelő?

2017. február 09./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A Htv. 1/A. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat által bevezetendő települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá – e minőségére tekintettel – a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó. A Htv. említett rendelkezése alapján a mezőgazdasági őstermelő abban az esetben minősül vállalkozónak, ha…

Bővebben

A nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásra való jogosultságának feltételei a jogszabályban előírt számú testületi ülések vonatkozásában

2017. február 07./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A Kvtv2017 9. mellékletének I.2. pontja alapján A feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely – a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét, és – ha a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 97. §-a szerinti közmeghallgatás…

Bővebben

Megalakultnak tekintendő-e a képviselőcsoport, ha a képviselő-testületi ülésen bejelentésre került a frakció megalakulása, ugyanakkor az SZMSZ egyáltalán nem rendelkezik a frakcióalakítás szabályairól?

2017. február 07./ Kérdés-válasz

Dr. Gyüre Izabella törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Sem az Alaptörvény, sem az Mötv. vagy más jogszabály nem rendelkezik az önkormányzati képviselőcsoportokról, azonban a frakcióalakítás lehetősége megjelenik az Alkotmánybíróság több határozatában is, valamint levezethető az alábbi rendelkezésekből. Az Alaptörvény 32. cikke értelmében a helyi önkormányzat a törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét. Ehhez kapcsolódó…

Bővebben