Milyen formában kell szabályozni az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági termőföldterületek haszonbérbe adása esetén alkalmazandó díjakat?

2017. március 24./ Kérdés-válasz

Dr. Hajnal Péter törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az Mötv. 107. §-a alapján a helyi önkormányzatot – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.

Az önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági termőföldterületek haszonbérbe adása tekintetében a vonatkozó ágazati jogszabályok nem tartalmaznak olyan speciális szabályozást, amely alapján az önkormányzat képviselő testületének kötelezően előírt rendeleti formában kellene meghatároznia a haszonbérleti díjakat.

Tehát a helyi önkormányzatoknak diszkrecionális joga eldönteni, hogy a szóban forgó tárgykörről határozati vagy- eredeti jogalkotói hatáskörükben -rendeleti formában kívánnak rendelkezni.

Print Friendly, PDF & Email