A hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eljárások szabályozása során a helyi önkormányzati rendelet kedvezményt vagy mentességet megállapíthat-e?

2017. március 10./ Kérdés-válasz

Dr. Valastyán Réka törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az Anyakönyvi tv. 96. §-ába foglalt felhatalmazás alapján rendeli a jogalkotó helyi szinten szabályozni a hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése tekintetében az engedélyezés szabályait, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.

A jogszabályi felhatalmazás nem ad iránymutatást a helyi szintű szabályozás tartalmára, mikéntjére. Így arra sem, hogy az önkormányzati rendelet adhat-e kedvezményt vagy állapíthat-e meg mentességet a díj alól meghatározott személyi kör (pl.: helyi lakosok, adott életkort betöltött személyek, mozgássérültek, mozgásukban akadályozott súlyos betegek) vagy esetkör (pl.: bizonyos helyszínek a település területén, ahol egyébként is gyakran tartanak esküvőket) vonatkozásában. Önmagában véve a díj megállapítása és mértéke is önkormányzati mérlegelés tárgya.

Hivatalunk álláspontja szerint bár a felhatalmazás külön nem tesz említést arról, hogy az esetleges kedvezményeket vagy mentességeket szabályozni lehet a helyi rendeletben, nem tilos ilyen kedvezményt vagy mentességet megállapítani, azonban annak figyelembe vételével, hogy az nem lehet diszkriminatív jellegű (pl.: meghatározott nemzetiségbe tartozók vagy foglalkozást végzők kiemelése).

Print Friendly, PDF & Email