Címkék: vagyon

Hogyan valósulhat meg az önkormányzati tulajdonban lévő út értékesítése?

2022. július 18./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Kucsó Dóra kormánytisztviselő Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály Az önkormányzat vagyongazdálkodása keretében adódhat olyan helyzet, amikor az önkormányzat tulajdonában álló út eladására kerül sor. Figyelemmel arra, hogy az önkormányzat vagyona, a nemzeti vagyon részeként erős védelmi szabályozás alatt áll, az alábbi jogszabályokat betartva valósulhat meg az értékesítés jogszerűen. A Kktv.[1] értelmében az utak jellege különböző lehet. A Kktv….

Bővebben

Hivatali Tájékoztató 2022/4. szám

2022. július 18./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Megjelent a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hivatali Tájékoztatójának 2022/4. száma. Jelenlegi számunk tartalma: Pénzbeli szociális ellátások felülvizsgálata Új rendszámtáblák kerültek bevezetésre Magyarországon 2022. július 1. napjától Közönséges Arankával (Cuscuta) fertőzött területek kezelése Védekezés a parlagfű és az egyéb gyomnövények ellen Tájékoztatás miniszteri állásfoglalásról a kisajátítási eljárások kapcsán Hogyan valósulhat meg az önkormányzati tulajdonban lévő út értékesítése? A testületi ülések kötelező összehívásának…

Bővebben

A helyi önkormányzat által kötött csereügyletek kormányhivatali jóváhagyása

2019. június 06./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Pénzes Emese törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 108/A. §-a rendelkezik a helyi önkormányzat által kötött csereügyletek kormányhivatali jóváhagyásáról. Ezen rendelkezést az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény vezette be 2014. január 1-i hatállyal….

Bővebben

Helyénvalósági kritériumok az Önkormányzatok életében

2019. június 06./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Herczegh Róbert László belső ellenőrzési vezető, osztályvezető Belső Ellenőrzési Osztály „Az önkormányzatok vagyona a nemzeti vagyon része, és az Alaptörvény is rögzíti, hogy a vagyonnal való gazdálkodás célja a közérdek szolgálata. Az Állami Számvevőszék az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvényben kapott felhatalmazással élve ellenőrzi az önkormányzatok gazdálkodását, működését, hogy az ellenőrzések megállapításaival támogassa az ellenőrzött önkormányzatok szabályszerű gazdálkodását,…

Bővebben

Hivatali Tájékoztató 2019. évi II. szám

2019. május 08./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Megjelent a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hivatali Tájékoztatójának 2019. évi II. száma. Jelenlegi számunk tartalma: Tájékoztatás a földhivatal aktuális feladatairól Tájékoztató az útügyi közlekedési hatósági feladatok ellátásával kapcsolatban Helyénvalósági kritériumok az Önkormányzatok életében Betekintés a települési ügysegédek munkájába Munkaerő-piaci helyzetkép • Csongrád megye • 2019. március Tájékoztatás anyakönyvvezetők részére Az Ákr. értelmezési kérdései • Az azonnali végrehajthatóság, a döntés közlése A…

Bővebben

Tájékoztatás a VIII. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferenciáról

2017. március 29./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárainak tájékoztatása értelmében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) Államtudományi és Közigazgatási Kara, valamint a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. ismét – immár nyolcadik alkalommal – megrendezi az Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferenciát. A konferencia időpontja 2017. április 28. (péntek), helyszíne az…

Bővebben

Milyen formában kell szabályozni az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági termőföldterületek haszonbérbe adása esetén alkalmazandó díjakat?

2017. március 24./ Kérdés-válasz

Dr. Hajnal Péter törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az Mötv. 107. §-a alapján a helyi önkormányzatot – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. Az önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági termőföldterületek haszonbérbe adása tekintetében a vonatkozó ágazati jogszabályok…

Bővebben