Tájékoztatás a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi feladatalapú támogatásának pontszámairól

2017. március 24./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2017. március 14-én közzétette a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi feladatalapú költségvetési támogatásában való részesedésre vonatkozó pontszámokat, valamint az ezek alapjául figyelembe vett képviselő-testületi ülések listáját.

E listák Csongrád megyei adatait ezúton mellékelten megküldöm, illetve azok elérhetők a www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzetisegi_onkormanyzatok_feladatalapu_tamogatasa_/ oldalon.

Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a pontszámokkal nem ért egyet, azokkal szemben –  Magyarország 2017. évi központi költségvetésérő szóló 2016. évi CX. törvény 9. mellékletének 3.1. d) pontja alapján – a közzétételtől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül, azaz

2017. március 29-ig  tehet észrevételt
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél

elektronikus úton (a nemzetiseg@emet.gov.hu e-mail címen) vagy papíralapon (az 1387 Budapest, Pf. 1467. postacímen).

Az észrevételhez csatolni kell az észrevétel tárgyát alátámasztó dokumentumokat, bizonyításra alkalmas igazolásokat, így különösen a képviselő-testületi jegyzőkönyvek megküldési időpontjának igazolását, illetve a hiányzó képviselő-testületi jegyzőkönyveket.

Az észrevételekről az emberi erőforrások minisztere dönt, az esetlegesen módosított pontszámokat pedig szintén az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő fogja közzétenni a fenti honlapon 2017. április 15-éig.

A további részletekkel kapcsolatban az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nemzetiségi támogatások ügyfélszolgálata tud tájékoztatást adni

  • a +36-1-795-5400 telefonszámon

hétfőn és pénteken: 08:00-12:00 óra között;
kedden és csütörtökön: 12:00-16:00 óra között;
szerdán 08:00-16:00 óra között, valamint

Print Friendly, PDF & Email

Mellékletek: