Havi archívum: szeptember 2019

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályváltozásokról

2019. szeptember 12./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Bihari Márta hatósági szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. R.) 2019. június 28. napjától több ponton módosította a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 239/2009. Korm. r.) és a nem üzleti…

Bővebben

Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
A polgármesteri nyilatkozat szükségessége

2019. szeptember 12./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Pintér Anita hatósági szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály 1. Jelen cikk megírásának aktualitásául az szolgál, hogy a külföldiek magyarországi ingatlanszerzését szabályozó ágazati jogszabályból (a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet) hatályon kívül helyezésre került azon rendelkezés, amely szerint a kormányhivatal felhívja az ingatlan fekvése…

Bővebben

Tájékoztató földügyi igazgatási beadványok postai úton történő előterjesztéséről

2019. szeptember 09./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a földügyi igazgatási szakmai feladatokkal összefüggő iratkezelésére vonatkozó Egységes Iratkezelési Szabályzat kiadásáról szóló 1/2018. (VI.21.) AM utasítás lehetőséget biztosít arra, hogy az ingatlanügyi, telekalakítási hatóságként, valamint mezőgazdasági igazgatási szervként eljáró megyei kormányhivatalnak, illetve járási hivatalnak (vagy azok Földhivatali Osztályának) címzett postai küldemény közvetlenül és haladéktalanul kerülhessen továbbításra az illetékes hatósághoz. Mindehhez az…

Bővebben

Hivatali Tájékoztató 2019. évi IV. szám

2019. szeptember 06./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Megjelent a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hivatali Tájékoztatójának 2019. évi IV. száma. Jelenlegi számunk tartalma: A 2019. szeptember 10-ei jegyzői értekezlet kiemelt témái Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése. A polgármesteri nyilatkozat szükségessége A szálláshely-szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályváltozásokról A kötelező védőoltások beadásának megtagadása gyámhatósági szempontból Kormányablakok Csongrád megyében A Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetőinek elérhetőségei A Csongrád Megyei Államigazgatási Kollégium tagjai Önkormányzati elérhetőségek, polgármesterek és…

Bővebben