Tájékoztatás az önkormányzatok fémkereskedelmi tevékenységének helyes gyakorlatáról

2017. március 08./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Valastyán Réka törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága Vám Főosztály részéről a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz érkezett megkeresés alapján tájékoztatom, hogy konkrét esetek kapcsán felmerült, miszerint egyes önkormányzatok nem a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Fémtörvény), valamint a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI.27.) Korm.rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott szabályok szerint értékesítik a hulladékká vált fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat.

A helytelen gyakorlat szerint az önkormányzatok a keletkezett és tulajdonukban lévő fémhulladékokat úgy szállíttatják be (alkalmazottaikon keresztül, azok okmányaival) a fémkereskedő telephelyére, hogy ahhoz a Fémtörvény 3. § (10) bekezdésében meghatározott anyagkísérő okmányt, vagy a Kormányrendelet 3. § (12) bekezdése szerinti szállítólevelet, illetve a Kormányrendelet 3. § (13) bekezdése szerinti számlát nem állítanak ki.

A Fémtörvény 3. § (10) bekezdése értelmében fémkereskedőnek nem minősülő – nem természetes – személy fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot kizárólag szigorú számadású anyagkísérő okmány birtokában szállíthat.

A Kormányrendelet 3. § (12) bekezdése alapján a Fémtörvény 3. § (10) bekezdésében meghatározott okmány olyan szigorú számadású szállítólevél, amelyen fel kell tüntetni:

  1. a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, vámtarifaszámának első négy számjegyét, mennyiségi adatait;
  2. a feladó és címzett adatait, fémkereskedő részvétele esetén a fémkereskedelmi engedély számát is;
  3. a szállítás kezdetét és az átvétel időpontját;
  4. a szállítás rendeltetési helyét (címét, címzettjét);
  5. a felrakodás, lerakodás helyét;
  6. a fuvareszköz rendszámát.

A Kormányrendelet 3. § (13) bekezdése kimondja, miszerint szigorú számadású szállítólevélként elfogadható az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott számla is, amennyiben tartalmazza a (11) bekezdésben és az alábbiakban meghatározott adatokat:

  1. a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, vámtarifaszámának első négy számjegyét;
  2. a fémkereskedő engedélyének (telephely engedélyének) számát, kivéve a Fémtörvény 10. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személy által történő szállítás esetét.

A helytelen gyakorlat megszüntetése érdekében kérem a Tisztelt Jegyző Kollégákat, hogy a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok értékesítésére vonatkozó fenti szabályokat a jövőben az önkormányzatok tevékenysége során betartatni szíveskedjenek.

Print Friendly, PDF & Email

Mellékletek: