Kérdés-válasz kategória bejegyzései:

A különleges gazdasági övezet

2021. január 21./ Kérdés-válasz

Csengei Zoltán önkormányzati törvényességi felügyeleti feladatban közreműködő gyakornok Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály Az Országgyűlés 2020. június 16-án fogadta el a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvényt (a továbbiakban: Törvény). A jogalkotó a jogszabály kívánt hatásaként elsősorban gazdasági és szociális természetű célrendszert jelölt meg (nemzetgazdasági stabilitás, kompetitivitás, munkahely-létesítés…

Bővebben

Az önkormányzati jogalkotás új korszaka

2021. január 21./ Kérdés-válasz

Dr. Kucsó Dóra kormánytisztviselő Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály Várhatóan 2021 második negyedévében éles felületen kezdi meg működését az Integrált Jogalkotási Rendszer LocLex alrendszere, amely a minőségi jogalkotás magasabb szintű kiszolgálását célozza. Az önkormányzati rendeletek Nemzeti Jogszabálytáron való közzététele jelenleg a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. által üzemeltetett önkormányzati rendszerben, egyszerű jogszabályszerkesztésre, feltöltésre-, illetve publikálásra alkalmas…

Bővebben

Áldozatsegítő Központ nyílt Csongrád-Csanád megyében

2021. január 21./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga kormánytisztviselő Jogi és Hatósági Főosztály · Igazságügyi Osztály Magyarország Kormányának szándéka, hogy az áldozati jogok szélesebb körben érvényesülhessenek, ezért célul tűzte az áldozatsegítő központok országos hálózatának kiépítését. Ezen program következő állomásaként 2020 decemberében Csongrád-Csanád megyében is megkezdte működését a Szegedi Áldozatsegítő Központ. A Kormány kiemelt jelentőségű feladatának tekinti, hogy a zéró tolerancia jegyében határozottan és hatékonyan lépjen…

Bővebben

A központi költségvetési szervek elhelyezését, az állami tulajdonú ingatlan vagyont érintő átfogó változások

2021. január 21./ Kérdés-válasz

Dr. Festő-Szabó Judit kormánytisztviselő Humánpolitikai és Koordnációs Főosztály · Jogi és Koordinációs Osztály Jelentős változások léptek hatályba a központi költségvetési szervek – így a kormányhivatalok – vagyonkezelésében, használatában lévő elhelyezési célú, illetve rekreációs ingatlanok vonatkozásában. Ezen ingatlanok vagyonkezelését – a fővárosi ingatlanoknál 2020. augusztus 1., a vidéki ingatlanoknál 2021. január 1. napjától – és ezt követően teljes üzemeltetését átvette a…

Bővebben

Jogalkotási változások önkormányzati szemszögből

2019. június 06./ Kérdés-válasz

dr. Semperger Zsolt törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály Az Alaptörvény hetedik módosítása szükségessé tette a jogalkotásra vonatkozó előírások aktualizálását. A Magyar Közlöny 2019. március 13-i (2019. évi 41.) számában kihirdetett változás három jogszabályt érintett 2019. március 15-i hatállyal: Módosult a Jat. [2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról] a 2019. évi II. törvény[1]…

Bővebben

Abban az esetben, ha a képviselő-testületi ülésről a jegyzőkönyv utólag készül el, és ezen időpontban az ülés idején hivatalban lévő jegyző/aljegyző/helyettes jogviszonya már megszűnt, kinek kell aláírnia a jegyzőkönyvet?

2019. március 08./ Kérdés-válasz

dr. Pénzes Emese törvényességi felügyeleti szakügyintéző Csongrád Megyei Kormányhivatal/Jogi és Hatósági Főosztály/Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály Abban az esetben, ha a képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv utólag kerül elkészítésre, és ebben az időpontban az ülésen jelen lévő jegyző/aljegyző/Szmsz. szerinti helyettes már nem áll az önkormányzatnál jogviszonyban, úgy a jegyzőkönyv elkészülésekor hivatalban lévő jegyző/aljegyző/Szmsz. szerinti helyettes kell, hogy hitelesítse a jegyzőkönyvet. Ezt…

Bővebben

Mely szerv jogosult ellenőrizni a víziközmű társulatok pénzügyi elszámolását?
Frissítve: 2018. szeptember 12.

2018. szeptember 12./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Frissítette: Dr. Pénzes Emese törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály Jogszabályváltozás miatt a 2017. február 9-ei cikkünket a következők szerint frissítjük: A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: Mód.tv.) egyértelműsítette…

Bővebben

Milyen formában szabályozható helyi szinten az útépítési hozzájárulás?
Frissítve: 2018. szeptember 12.

2018. szeptember 12./ Kérdés-válasz

Dr.  Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Frissítette: Dr. Szeles-Kókai Linda törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály Jogszabályváltozás miatt a 2017. május 16-ai cikkünket a következők szerint frissítjük (tekintettel a 2018. január 1-jén hatályba lépett Ákr. szabályaira): Kérdésként merült fel, hogy szabályozható-e önkormányzati rendeletben az útépítési hozzájárulás mértéke és megfizetésének módja, tekintettel…

Bővebben

Mezőőri járulék fizetési kötelezettséggel kapcsolatban felmerült kérdések
Frissítve: 2018. szeptember 12.

2018. szeptember 12./ Kérdés-válasz

Dr. Hajnal Péter törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Frissítette: Dr. Semperger Zsolt törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály Jogszabályváltozás miatt a 2017. május 31-ei cikkünket a következők szerint frissítjük (tekintettel a 2018. január 1-jén hatályba lépett Ákr., Avt. és új Art. szabályaira): 1. A mezőőri járulék fizetési kötelezettség önkormányzati…

Bővebben