Havi archívum: október 2017

Állampolgársági eskü és fogadalom lebonyolítása

2017. október 24./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Kecskés Tamás törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkársága megkeresése alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a megye területén lévő települési önkormányzatok polgármestereit: A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (Ápt.) 7. § (1) bekezdése értelmében a honosított, illetőleg a visszahonosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz. Az…

Bővebben

Tudnivalók a reklámokra vonatkozó településképi bejelentés helyi szabályozásáról

2017. október 20./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A reklámok elhelyezésére, reklámhordozókra vonatkozó követelményeket, tiltásokat, illetve az elhelyezésükhöz szükséges településképi bejelentési eljárás szabályait – a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelettel (továbbiakban: Reklám-elhelyezési kormányrendelet) és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel összhangban –  2017. október…

Bővebben

Belső kontrollrendszer kialakításához szakmai anyagok

2017. október 20./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Herczegh Róbert László mb. osztályvezető Belső Ellenőrzési Osztály Az elmúlt években több olyan jogszabály és arra épülő módszertani útmutató készült, amely érintette mind a belső ellenőrzés munkáját, mind a belső kontrollrendszert. Ezen feladatok érintik az önkormányzatokat is, mivel a belső ellenőrzés megszervezéséért, a belső kontrollrendszer kiépítéséért a polgármester, illetve a jegyző a felelős. Az érthetőség és nyomon követhetőség érdekében kronológiai…

Bővebben

Pályázati felhívás kulturális alapellátás támogatására

2017. október 13./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Gyüre Izabella törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati úton, vissza nem térítendő támogatás formájában támogatja az 1000 fő alatti lélekszámú, hátrányos helyzetű települések kulturális alapellátását. A vissza nem térítendő támogatás maximum összege pályázatonként: 500.000 forint. A pályázatra azok az 1000 fő alatti lakosságszámú önkormányzatok jelentkezhetnek, amelyek a kedvezményezett települések…

Bővebben

EMMI tájékoztatás az intézményi gyermekétkeztetés biztosításának kötelezettségéről 

2017. október 13./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Koréh Zoltán törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Mellékelten közzétesszük az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság (a továbbiakban: EMMI) által 2017. október 10. napján kelt, az intézményi gyermekétkeztetés biztosításának kötelezettségéről szóló 53575-2/2017/GYERGYAM számú tájékoztatást.

A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők egységes illetményalap emeléséről

2017. október 09./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Gyüre Izabella törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Jogértelmezési kérdésként merült fel a 2017. évi közszolgálati ellenőrzések során, hogy jogszerűnek tekinthető-e, ha a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó egyes települések rendelkeznek az illetményalap emelésről, mások azonban nem. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalap emeléséről a tagönkormányzatok képviselő-testületei csak egybehangzó tartalmú rendeletükben, egységesen dönthetnek. A…

Bővebben

Az önkormányzati köztisztviselők óvodai ellátással és neveléssel kapcsolatos feladatainak szakmai támogatása

2017. október 06./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Az Oktatási Hivatal a Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű kiemelt európai uniós projekt által fejlesztett és minősített PM-2341-1709-MK azonosító számon nyilvántartásba vett „Az önkormányzati köztisztviselők óvodai ellátással és neveléssel kapcsolatos feladatainak szakmai támogatása” című képzése 2017 áprilisa óta ingyenesen elérhető minden konvergencia régióban működő önkormányzat köztisztviselője részére. A képzés részletes tematikájáról korábbi cikkünkből tájékozódhatnak. A képzés a köztisztviselői életpálya modell továbbképzési kötelezettségének…

Bővebben

A településkép védelméről szóló törvény módosításáról

2017. október 02./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az országgyűlés 2017. szeptember 19. napján elfogadta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi CV. törvényt (továbbiakban Törvény), melynek alkalmazásával összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom: A Törvény…

Bővebben