Havi archívum: május 2017

Mezőőri járulék fizetési kötelezettséggel kapcsolatban felmerült kérdések

2017. május 31./ Kérdés-válasz

Dr. Hajnal Péter törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A cikk 2018. szeptember 12-én frissített verziója itt található: onkormanyzat.csmkh.hu/mezoori-jarulek-fizetesi-kotelezettseggel-kapcsolatban-felmerult-kerdesek-frissitve-2018-szeptember-12 1. A mezőőri járulék fizetési kötelezettség önkormányzati rendeletben történő bevezetése esetén az érintett jogalanyi kör számára hogyan kell szabályozni a fizetési kötelezettség megállapítását? Tekintettel arra, hogy az Fbtv. vagy egyéb más jogszabály nem tartalmaz a mezőőri járulék fizetési…

Bővebben

Meghívó és témafelvetés-kérés a 2017. június 19-ei jegyzői értekezletre

2017. május 30./ Jegyzői értekezletek

Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Jegyző Úr!  Tisztelettel meghívom Önt és Munkatársait a Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezésében tartandó jegyzői értekezletünkre Időpontja: 2017. június 19. (hétfő) 9:00 Helyszíne: Szeged, Rákóczi tér 1. épület – Csongrád terem A szakmai értekezletre – a tanácskozás témáira vonatkozó javaslataik függvényében – a Kormányhivatalon kívüli szerveket is szeretnénk meghívni, ezért köszönettel fogadjuk és várjuk, ha a Tisztelt Jegyző…

Bővebben

Csökkenthető-e a helyi iparűzési adó a külföldi autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő használati díj 7,5%-ával?

2017. május 26./ Kérdés-válasz

Dr. Kazy Zoltán hatósági szakügyintéző Hatósági Főosztály / Hatósági és Oktatási Osztály Adóigazgatási eljárásban települési önkormányzat adóhatósága részéről merült fel helyi iparűzési adóval összefüggésben az alábbi kérdés: „csökkentheti-e a vállalkozó a helyi iparűzési adó összegét a külföldi úthasználati díj 7,5%-ával vagy ez a lehetőség csak a belföldön megfizetett úthasználati díj esetében lehetséges?” A Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja…

Bővebben

Kinevezhető-e az óvodavezető 5 évet meghaladó időtartamra, figyelemmel az Nkt. 68. § (4) bekezdésének rendelkezésére?

2017. május 18./ Kérdés-válasz

Dr. Gyüre Izabella törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az óvodavezető jogviszonyát alapvetően szabályozó Kjt. 23. § (3) bekezdése értelmében a vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A köznevelési intézmény vezetőjének jogviszonyával kapcsolatban – így az óvodavezetőre vonatkozóan is – az Nkt. is tartalmaz előírásokat, melynek 68. § (4) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „(4)…

Bővebben

Milyen formában szabályozható helyi szinten az útépítési hozzájárulás?

2017. május 16./ Kérdés-válasz

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A cikk 2018. szeptember 12-én frissített verziója itt található: onkormanyzat.csmkh.hu/milyen-formaban-szabalyozhato-helyi-szinten-az-utepitesi-hozzajarulas-frissitve-2018-szeptember-12 Kérdésként merült fel, hogy szabályozható-e önkormányzati rendeletben az útépítési hozzájárulás mértéke és megfizetésének módja, tekintettel arra, hogy számos települési önkormányzatnál mutatkozik erre példa. A releváns jogszabályi környezetet figyelembe véve két törvény is rendelkezik az útépítési hozzájárulás helyi szabályozásának…

Bővebben

A főállású polgármestert megilleti-e a gyermekek után járó pótszabadság?

2017. május 16./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A Kttv. VII/A. fejezete tartalmazza a főállású polgármester és alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket. A törvény 225/L. §-a sorolja fel azokat a Kttv. rendelkezéseket, amelyeket a speciális szabályok mellett a polgármesteri (alpolgármesteri) foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell. A szabadság tekintetében a Kttv. 225/C. § (1) bekezdése akként…

Bővebben