Címkék: jogszabályszerkesztés

Kötelező-e az „öngyilkos klauzula” alkalmazása a módosító rendeleteknél?

2017. június 27./ Kérdés-válasz

Dr. Gyüre Izabella törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály „Öngyilkos klauzulának” nevezik, amikor a jogszabály önmaga hatályvesztéséről a saját hatályba léptető rendelkezésével egy mondatban rendelkezik. Például: „Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.” Kérdésként merült fel, hogy kötelező-e a módosító rendeleteknek rendelkezniük önmaguk hatályon kívül helyezéséről….

Bővebben

Önkormányzati rendeletalkotásra felhatalmazó törvényi rendelkezések

2017. április 26./ Kérdés-válasz

Dr. Hajnal Péter törvényességi felügyeleti szakügyintéző Dr. Valastyán Réka törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A cikk 2020. szeptember 30-án frissített verziója itt található: onkormanyzat.csmkh.hu/onkormanyzati-rendeletalkotasi-felhatalmazasok-frissitve-2020-szeptember-30   Önkormányzati rendelet tárgya (esetleges határidő/ véleményeztetés)1 Törvényszöveg Jogalkotásra felhatalmazó rendelkezés2 Feladatkört meg­ál­lapító rendelkezés3 Jelen szöveg hatálya K/ L4 1. Szervezeti és működési szabályzat Mötv. 53. § (1) A képviselő-testület a működésének…

Bővebben

Mi a helyes módja az önkormányzati rendelet hatálybalépésére vonatkozó időpont meghatározásának?

2017. február 06./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály 1. A Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban – így az önkormányzati rendeletben – meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamelyik nap lehet. Főszabály szerint tehát a helyi rendelet hatálybalépésének legkorábbi időpontja a rendelet kihirdetését követő nap lehet. Ebből következően „a…

Bővebben

15 jogalkotási jótanács

2017. február 02./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Gyüre Izabella törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Tájékoztatónkban összegyűjtöttük azokat az általunk legfontosabbnak tekintett, formai jellegű jogalkotási elveket, amelyek megtartása alapvető gyakorlati jelentőséggel bír (és amelyek figyelmen kívül hagyását gyakran tapasztaljuk). Természetesen nem célunk bürokratikus módon bevasalni a jogszabály-szerkesztés során felmerülő minden egyes apró előírást. Szándékunk arra irányul, hogy az önkormányzati rendeletek megalkotása világos logika…

Bővebben

2016. január 18-i jegyzői értekezlet – Szeged

2017. február 01./ Jegyzői értekezletek

Előadások: A kéményseprő-ipari tevékenység 2016. második félévétől bevezetendő ellátási módjáról és az ezzel kapcsolatos önkormányzati feladatokról Hulladékszállítással kapcsolatos önkormányzati feladatok Az önkormányzati rendeletalkotás és jegyzőkönyvezés gyakorlati kérdései Az anyakönyvi eljárással kapcsolatos 2016. évi változások A szociális tárgyú önkormányzati rendeletek célvizsgálatának tapasztalatai