Havi archívum: június 2017

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos, helyi önkormányzatokat érintő kötelezettségekről

2017. június 27./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Koréh Zoltán törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály  A 2017. június 19. napján megtartott jegyzői értekezleten felmerült, elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos, helyi önkormányzatokat érintő kötelezettségekről az alábbi tájékoztatást adjuk: Az E-ügyintézési tv.-nek az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatával, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezései 2017….

Bővebben

Kötelező-e az „öngyilkos klauzula” alkalmazása a módosító rendeleteknél?

2017. június 27./ Kérdés-válasz

Dr. Gyüre Izabella törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály „Öngyilkos klauzulának” nevezik, amikor a jogszabály önmaga hatályvesztéséről a saját hatályba léptető rendelkezésével egy mondatban rendelkezik. Például: „Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.” Kérdésként merült fel, hogy kötelező-e a módosító rendeleteknek rendelkezniük önmaguk hatályon kívül helyezéséről….

Bővebben

Megjelent a Digitális Jólét Programmal kapcsolatos Útmutató

2017. június 27./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Hőger Anett jogi referens Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Koordinációs Osztály Megjelent a Digitális Jólét Program Titkársága valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal által kiadott Útmutató és Eszkalációs eljárási rend a Szupergyors Internet Programmal kapcsolatos kiemelt beruházásokra vonatkozó koordinációs feladatokról. A dokumentumok a mellékletekben olvashatóak.

Tájékoztatás jegyzők részére a gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány összegét és igénylését érintő jogszabályváltozásról

2017. június 26./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Koréh Zoltán hatósági szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A cikk 2018. szeptember 12-én frissített verziója itt található: onkormanyzat.csmkh.hu/tajekoztatas-jegyzok-reszere-a-gyermekvedelmi-erzsebet-utalvany-osszeget-es-igenyleset-erinto-jogszabalyvaltozasrol-frissitve-2018-szeptember-12 Mellékelten közzétesszük az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 2017. június 20. napján kelt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet-utalvány igénylési és elszámolási folyamatát érintő jogszabályváltozásról szóló 16877-4/2017/SEGELY számú tájékoztatást.

Hogyan lehet megfelelően alkalmazni az Mötv. 52. §-át a társulási tanács jegyzőkönyveinek aláírására?

2017. június 23./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az Mötv. 95. § (3) bekezdése a társulási tanács működése tekintetében utaló szabályt alkalmaz, amennyiben rögzíti, hogy a társulási tanács, valamint a bizottságok működésére – a speciális előírások mellett – a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az Mötv. 52. § (2)…

Bővebben

Mely jogszabály alkalmazandó a helyi (nemzetiségi) önkormányzati költségvetés terhére nyújtandó támogatások feltételrendszerét illetően?

2017. június 23./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az államháztartás alrendszerei – így a helyi, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetés – terhére nyújtandó támogatások feltételrendszerét érintően jelenleg két törvény: a Knyt., valamint az Áht. is tartalmaz előírásokat.  A helyi (nemzetiségi) önkormányzat által képviselő-testületi döntés alapján odaítélendő működési célú támogatás tekintetében alkalmazandó jogszabályok látszólagos…

Bővebben

Összefoglaló a jegyzői értekezletről – 2017. június 19.

2017. június 22./ Jegyzői értekezletek

EMLÉKEZTETŐ a Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezésében megtartott JEGYZŐI ÉRTEKEZLETRŐL Időpont: 2017. június 19. 9.00 óra Helyszín: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. – Csongrád terem Jelen vannak: Csongrád megye megjelent jegyzői Bangha Ágnes főosztályvezető, CSMKH Jogi és Hatósági Főosztály Semperger Zsolt osztályvezető, CSMKH Jogi és Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály CSMKH Jogi és Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály munkatársai Kivés Zoltán…

Bővebben

Tájékoztató az állami adóhatósághoz benyújtott iparűzési adóbevallások kapcsán a képviseleti jogosultság vizsgálatának kérdéséről

2017. június 20./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Jogi és Hatósági Főosztály / Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása alapján A Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelemadók és Járulékok Főosztálya a 2017. május hó 19. napján kelt NGM/18121/2017. számú levelében az alábbiakról tájékoztatta az önkormányzati adóhatóságokat: „A 12993/2017. számon kiadott Tájékozatóm I. pontja a bevallásbenyújtó képviseleti jogosultságának adóhatósági vizsgálatára vonatkozó részletes szakmai álláspontot tartalmazott. Ennek ellenére az utóbbi…

Bővebben

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvény jegyzőket érintő változásai

2017. június 20./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Bihari Márta hatósági szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály A cikk 2018. szeptember 12-én frissített verziója itt található: onkormanyzat.csmkh.hu/a-vad-vedelmerol-a-vadgazdalkodasrol-valamint-a-vadaszatrol-szolo-torveny-jegyzoket-erinto-valtozasai-frissitve-2018-szeptember-12 2017. március 1. napjától megváltoztak a Vtv.-ben meghatározott, a jegyző által lefolytatandó kárfelmérési (korábban kárbecslési) eljárás szabályai. A változtatások elsősorban a határidőket érintik, illetve a jogalkotó a kárbecslés helyett a kárfelmérés fogalmát vezeti be, továbbá…

Bővebben