Címkék: óvoda

Az önkormányzati köztisztviselők óvodai ellátással és neveléssel kapcsolatos feladatainak szakmai támogatása

2017. október 06./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Az Oktatási Hivatal a Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű kiemelt európai uniós projekt által fejlesztett és minősített PM-2341-1709-MK azonosító számon nyilvántartásba vett „Az önkormányzati köztisztviselők óvodai ellátással és neveléssel kapcsolatos feladatainak szakmai támogatása” című képzése 2017 áprilisa óta ingyenesen elérhető minden konvergencia régióban működő önkormányzat köztisztviselője részére. A képzés részletes tematikájáról korábbi cikkünkből tájékozódhatnak. A képzés a köztisztviselői életpálya modell továbbképzési kötelezettségének…

Bővebben

Továbbképzés az óvodai ellátással és neveléssel foglalkozó önkormányzati köztisztviselők számára

2017. szeptember 22./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Az Oktatási Hivatal „Az önkormányzati köztisztviselők óvodai ellátással és neveléssel kapcsolatos feladatainak szakmai támogatása” címmel továbbképzést indít. A képzés az óvodai feladatellátással kapcsolatos fenntartói feladatok korszerű és szakszerű ellátásához, a köztisztviselők számára rugalmasan elérhető módon – távoktatás keretében – nyújt szakmai támogatást. Ezzel is segíti a települési önkormányzatokat feladataikban, kiváló lehetőséget nyújt az önkormányzati dolgozók képzéséhez, a tudásuk gazdagításához. A…

Bővebben

Kinevezhető-e az óvodavezető 5 évet meghaladó időtartamra, figyelemmel az Nkt. 68. § (4) bekezdésének rendelkezésére?

2017. május 18./ Kérdés-válasz

Dr. Gyüre Izabella törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az óvodavezető jogviszonyát alapvetően szabályozó Kjt. 23. § (3) bekezdése értelmében a vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A köznevelési intézmény vezetőjének jogviszonyával kapcsolatban – így az óvodavezetőre vonatkozóan is – az Nkt. is tartalmaz előírásokat, melynek 68. § (4) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „(4)…

Bővebben