Az önkormányzatok képviselő-testületei ülésére vonatkozó szabályok
A zárt ülések és a minősített többség esetei

2021. szeptember 06./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Megyeri Szilvia kormánytisztviselő Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1–2. §-aira tekintettel 2021. június 15. napjától az önkormányzatok képviselő-testületei (bizottságok, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati társulások) feladat- és hatásköreiket ismét maguk gyakorolják. Az Mötv. 81. §…

Bővebben

A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény rendelkezései az Mötv. és a Tktv. vonatkozásában

2021. május 28./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Pappné dr. Szabó Gabriella kormánytisztviselő Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály A Magyar Közlöny 2021. május 10.-én megjelent 84. számában kihirdetésre került „a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról” szóló 2021. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Mód.tv.). A 2021. július 1-jén hatályba lépő Módtv. módosítja többek között a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.),…

Bővebben

Haszonbérleti szerződések megküldése

2021. április 26./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal kéri T. Jegyző Asszonyt/Urat, hogy a termőföldre vonatkozó haszonbérleti szerződések önkormányzati kifüggesztését/közzétételét követően a kifüggesztett haszonbérleti szerződéseket, az esetleges elfogadó nyilatkozatokkal és az iratjegyzékkel együtt a továbbiakban ne az egyes földhivatali osztályokra (Makó, Hódmezővásárhely, Csongrád, Szentes, Mórahalom, Szeged) küldjék meg, hanem a Földhivatali Főosztály Hatósági és Koordinációs Osztályára (dr. Regős-Benák Edit osztályvezető, 6724 Szeged, Kálvária sgt….

Bővebben

Törvényességi felügyeleti munkatársak

2021. április 01./ Hasznos adatok

  Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 1096 E-mail: tfo@csongrad.gov.hu Fax.: 62/680-601 Osztályvezető: dr. Gyüre Izabella osztályvezető tel.: 62/680-681 e-mail: gyure.izabella@csongrad.gov.hu A Törvényességi Felügyeleti Osztály látja el a Kormányhivatal helyi és nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatait. Az Osztály törvényességi felügyeleti szakügyintézői: dr. Kecskés Tamás törvényességi felügyeleti szakügyintéző tel: 62/680-644 e-mail: kecskes.tamas@csongrad.gov.hu önkormányzatok:…

Bővebben

Egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosítása

2021. március 24./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Megyeri Szilvia kormánytisztviselő Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály 1. A Ht.-t módosító, az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. II. törvény általános indokolása szerint a Kormány 2020 februárjában meghirdette a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervét (a továbbiakban: KTA), melynek egyik fő eleme az illegális hulladéklerakás felszámolása, valamint az üveg- és műanyag palackok, valamint a…

Bővebben

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) változása 2021. január 1-től

2021. január 21./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Pénzes Emese kormánytisztviselő Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály 2021. január 1-én az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalába való beolvadással megszűnt az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH), melynek általános jogutódja ezáltal az alapvető jogok biztosa. Az alapvető jogok biztosa az EBH valamennyi feladatkörét átvette, beleértve a hatósági jogköröket is, tehát kötelező jellegű határozatot hozhat és a jogsértővel szemben szankciót…

Bővebben

A különleges gazdasági övezet

2021. január 21./ Kérdés-válasz

Csengei Zoltán önkormányzati törvényességi felügyeleti feladatban közreműködő gyakornok Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály Az Országgyűlés 2020. június 16-án fogadta el a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvényt (a továbbiakban: Törvény). A jogalkotó a jogszabály kívánt hatásaként elsősorban gazdasági és szociális természetű célrendszert jelölt meg (nemzetgazdasági stabilitás, kompetitivitás, munkahely-létesítés…

Bővebben

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2020. és 2021. évi változásai

2021. január 21./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Pénzes Emese kormánytisztviselő Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály A 2020. év során a Htv. több alkalommal is módosult, a lényeges változásokat – a hatályba lépés sorrendjében – a következőkben foglalom össze. 2020. január 1. Az építmény- és telekadó alóli feltételes mentességre jogosultak alanyi köre bővült – a mentesség céljával összhangban – a tulajdonosok mellett, kizárólag az…

Bővebben