Címkék: civil szervezetek támogatása

Mely jogszabály alkalmazandó a helyi (nemzetiségi) önkormányzati költségvetés terhére nyújtandó támogatások feltételrendszerét illetően?

2017. június 23./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az államháztartás alrendszerei – így a helyi, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetés – terhére nyújtandó támogatások feltételrendszerét érintően jelenleg két törvény: a Knyt., valamint az Áht. is tartalmaz előírásokat.  A helyi (nemzetiségi) önkormányzat által képviselő-testületi döntés alapján odaítélendő működési célú támogatás tekintetében alkalmazandó jogszabályok látszólagos…

Bővebben

Támogatható-e az önkormányzat által azon civil szervezet, melynek vezető tisztségviselője egyben a támogatást nyújtó helyi önkormányzat képviselő-testültének tagja?

2017. február 07./ Kérdés-válasz

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A helyi önkormányzat képviselő-testülete által az államháztartás alrendszeréből egyedi döntés alapján nyújtott támogatások vonatkozásában a Knyt. 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, b) a kizárt közjogi tisztségviselő,…

Bővebben