Havi archívum: január 2021

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) változása 2021. január 1-től

2021. január 21./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Pénzes Emese kormánytisztviselő Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály 2021. január 1-én az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalába való beolvadással megszűnt az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH), melynek általános jogutódja ezáltal az alapvető jogok biztosa. Az alapvető jogok biztosa az EBH valamennyi feladatkörét átvette, beleértve a hatósági jogköröket is, tehát kötelező jellegű határozatot hozhat és a jogsértővel szemben szankciót…

Bővebben

A különleges gazdasági övezet

2021. január 21./ Kérdés-válasz

Csengei Zoltán önkormányzati törvényességi felügyeleti feladatban közreműködő gyakornok Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály Az Országgyűlés 2020. június 16-án fogadta el a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvényt (a továbbiakban: Törvény). A jogalkotó a jogszabály kívánt hatásaként elsősorban gazdasági és szociális természetű célrendszert jelölt meg (nemzetgazdasági stabilitás, kompetitivitás, munkahely-létesítés…

Bővebben

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2020. és 2021. évi változásai

2021. január 21./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Pénzes Emese kormánytisztviselő Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály A 2020. év során a Htv. több alkalommal is módosult, a lényeges változásokat – a hatályba lépés sorrendjében – a következőkben foglalom össze. 2020. január 1. Az építmény- és telekadó alóli feltételes mentességre jogosultak alanyi köre bővült – a mentesség céljával összhangban – a tulajdonosok mellett, kizárólag az…

Bővebben

Az önkormányzati jogalkotás új korszaka

2021. január 21./ Kérdés-válasz

Dr. Kucsó Dóra kormánytisztviselő Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály Várhatóan 2021 második negyedévében éles felületen kezdi meg működését az Integrált Jogalkotási Rendszer LocLex alrendszere, amely a minőségi jogalkotás magasabb szintű kiszolgálását célozza. Az önkormányzati rendeletek Nemzeti Jogszabálytáron való közzététele jelenleg a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. által üzemeltetett önkormányzati rendszerben, egyszerű jogszabályszerkesztésre, feltöltésre-, illetve publikálásra alkalmas…

Bővebben

Áldozatsegítő Központ nyílt Csongrád-Csanád megyében

2021. január 21./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga kormánytisztviselő Jogi és Hatósági Főosztály · Igazságügyi Osztály Magyarország Kormányának szándéka, hogy az áldozati jogok szélesebb körben érvényesülhessenek, ezért célul tűzte az áldozatsegítő központok országos hálózatának kiépítését. Ezen program következő állomásaként 2020 decemberében Csongrád-Csanád megyében is megkezdte működését a Szegedi Áldozatsegítő Központ. A Kormány kiemelt jelentőségű feladatának tekinti, hogy a zéró tolerancia jegyében határozottan és hatékonyan lépjen…

Bővebben

A központi költségvetési szervek elhelyezését, az állami tulajdonú ingatlan vagyont érintő átfogó változások

2021. január 21./ Kérdés-válasz

Dr. Festő-Szabó Judit kormánytisztviselő Humánpolitikai és Koordnációs Főosztály · Jogi és Koordinációs Osztály Jelentős változások léptek hatályba a központi költségvetési szervek – így a kormányhivatalok – vagyonkezelésében, használatában lévő elhelyezési célú, illetve rekreációs ingatlanok vonatkozásában. Ezen ingatlanok vagyonkezelését – a fővárosi ingatlanoknál 2020. augusztus 1., a vidéki ingatlanoknál 2021. január 1. napjától – és ezt követően teljes üzemeltetését átvette a…

Bővebben