Címkék: Földhivatali Osztály

Változás az elővásárlási/előhaszonbérleti közzétételi kérelemmel kapcsolatban

2020. február 07./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Regős-Benák Edit osztályvezető Jogi és Hatósági Főosztály / Földhivatali Osztály A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. tv., valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm.rendelet alábbi, 2020. január 1. napjától hatályos módosításaira hívom fel a figyelmet. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog…

Bővebben

Tájékoztató földügyi igazgatási beadványok postai úton történő előterjesztéséről

2019. szeptember 09./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a földügyi igazgatási szakmai feladatokkal összefüggő iratkezelésére vonatkozó Egységes Iratkezelési Szabályzat kiadásáról szóló 1/2018. (VI.21.) AM utasítás lehetőséget biztosít arra, hogy az ingatlanügyi, telekalakítási hatóságként, valamint mezőgazdasági igazgatási szervként eljáró megyei kormányhivatalnak, illetve járási hivatalnak (vagy azok Földhivatali Osztályának) címzett postai küldemény közvetlenül és haladéktalanul kerülhessen továbbításra az illetékes hatósághoz. Mindehhez az…

Bővebben

Hivatali Tájékoztató 2019. évi III. szám

2019. július 17./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Megjelent a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hivatali Tájékoztatójának 2019. évi III. száma. Jelenlegi számunk tartalma: Jogértelmezési kérdések, gyakorlati tudnivalók az elővásárlási, előhaszonbérleti jog és a földhasználati jogcímek vonatkozásában A Csongrád Megyei Kormányhivatal földhivatali osztályainak részvétele a parlagfű elleni védekezésben Az Ákr. értelmezési kérdései – A döntés kijavítása és kiegészítése Építésügyi és építésfelügyeleti kérdések-válaszok Önkormányzatok működésével összefüggő aktualitások Megválasztották az új ombudsmant…

Bővebben

Hivatali Tájékoztató 2019. évi I. szám

2019. március 07./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Megjelent a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hivatali Tájékoztatójának 2019. évi I. száma. Jelenlegi számunk tartalma: A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont vette át a járművezetők vizsgáztatását Munkaerő-piaci helyzetkép • Csongrád megye • 2019. január A jegyzői feladatok változása a földforgalmi szabályozás tekintetében Hadigondozás • Volt hadiárvák, volt hadigyámoltak, volt hadigondozotti családtagok hadigondozásra jogosultsága megállapításával összefüggő jogalkalmazási problémák Szakmai vélemény egyszerű bejelentéshez kötött…

Bővebben

A jegyzői feladatok változása a földforgalmi szabályozás tekintetében

2019. január 09./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Regős-Benák Edit osztályvezető Jogi és Hatósági Főosztály / Földhivatali Osztály A Magyar Közlönyben 2018. december 27-én kihirdetésre került az egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CXXXVI. tv., mely 2019. január 11. napján lép hatályba. A fenti jogszabály módosította a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi…

Bővebben

Tájékoztatás a földhivatal aktuális feladatairól
Frissítve: 2018. szeptember 12.

2018. szeptember 12./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Német Tünde ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző Szegedi Járási Hivatal / Hatósági Főosztály 2. / Földhivatali Osztály A 2017. június 18-i cikkünket a következők szerint frissítjük: 1. Parlagfű elleni védekezés A Tfvt. minden földhasználó részére előírja a földhasznosítási kötelezettség teljesítését. Ennek értelmében a föld használója köteles a termőföldet termeléssel hasznosítani, vagy termelés nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyom- és parlagfűmentes állapotot…

Bővebben

A mező- és erdőgazdasági földeket érintő egyes jegyzői feladatokhoz kapcsolódó határidők

2018. május 22./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Regős-Benák Edit osztályvezető Jogi és Hatósági Főosztály / Földhivatali Osztály Az alapvető jogszabályi rendelkezéseket a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.), a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.), valamint az elővásárlási és előhaszonbérleti…

Bővebben

Hivatali Tájékoztató 2018. évi II. szám

2018. május 09./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Megjelent a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hivatali Tájékoztatójának 2018. évi II. száma. Jelenlegi számunk tartalma: Meghívó 2018. június 5-ei jegyzői értekezletünkre Hulladéklerakókra vonatkozó HLR-KÖT és HLR-F adatszolgáltatásokkal kapcsolatos szakmai tanácsadó nap Információk a 2018. évi egységes kérelem benyújtásáról Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye • 2018. március Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény értelmezési kérdései. II. fejezet. Alapvető rendelkezések Új…

Bővebben

Adásvételi szerződés közzétételével kapcsolatos tájékoztatás

2018. március 01./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Regős-Benák Edit osztályvezető Jogi és Hatósági Főosztály / Földhivatali Osztály Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Előkr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett 2018. január 1. napjától: A tulajdonosnak mint eladónak a föld fekvése szerint…

Bővebben

Tájékoztatás a földhivatal aktuális feladatairól

2017. június 18./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Német Tünde osztályvezető Szegedi Járási Hivatal / Hatósági Főosztály II. / Földhivatali Osztály A cikk 2018. szeptember 12-én frissített verziója itt található: onkormanyzat.csmkh.hu/tajekoztatas-a-foldhivatal-aktualis-feladatairol-frissitve-2018-szeptember-12 1. Parlagfű elleni védekezés A Tfvt. minden földhasználó részére előírja a földhasznosítási kötelezettség teljesítését. Ennek értelmében a föld használója köteles a termőföldet termeléssel hasznosítani, vagy termelés nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyom- és parlagfűmentes…

Bővebben