Havi archívum: november 2017

Összefoglaló sorvezető a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet készítéséről, egyeztetéséről és elfogadásáról

2017. november 28./ Kérdés-válasz

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály A Településképi tv. rendelkezései szerint a helyi önkormányzat képviselő-testületének legkésőbb 2017. december 31-ig meg kell alkotnia településképi rendeletét. A rendelet tartalmi megalapozásához pedig el kell készíteni a Települési Arculati Kézikönyvet, melynek határideje szintén 2017. december 31. A hátralévő idő rövidségére tekintettel szeretnénk egy kivonatolt…

Bővebben

A polgármesterek illetményét mely időállapot szerinti lakosságszám alapul vételével kell meghatározni?

2017. november 27./ Kérdés-válasz

Dr. Gyüre Izabellatörvényességi felügyeleti szakügyintézőJogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály Az Mötv. 146. § (3) bekezdése szerint a polgármesterek illetményének meghatározásakor a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvényben (a továbbiakban: Övjt.) meghatározott lakosságszámot és időpontot kell figyelembe venni. Az Övjt. azonban nem rendelkezik egzakt módon arról, hogy a polgármesterek illetményének meghatározásakor…

Bővebben

Alkothat-e a képviselő-testület rendeletet az ifjúsági önkormányzat működéséről?

2017. november 27./ Kérdés-válasz

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály Az ifjúsági önkormányzat (másképp gyermek- és ifjúsági önkormányzat) demokratikus önszerveződés eredményeként, az önkormányzatiság mintájára létrejövő szervezet. Jogállását tekintve nem minősül jogi személynek, működésének kereteit Magyarországon nem szabályozza hatályos jogszabály. Általános célja a településen élő fiatalok összefogása, érdekeinek képviselete és megjelenítése, valamint bevonása az őket…

Bővebben

A Cégkapu helyi önkormányzatokat érintő kérdései

2017. november 24./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Kecskés Tamás törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály Az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése értelmében a gazdálkodó szervezet ügyfél köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét, amely a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében csak biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím lehet. A törvény szerint a Kormány rendeletben  egyéb típusú elektronikus elérhetőséget…

Bővebben

Tájékoztatás az egyedi iratkezelési szabályzatok bevezetéséhez, módosításához szükséges egyetértési eljárással kapcsolatosan

2017. november 24./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Koréh Zoltán törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály A Levéltári tv. 10. § (1) bekezdése alapján „egyedi iratkezelési szabályzatot ad ki: c) az önkormányzati hivatal számára a jegyző (főjegyző) a Magyar Nemzeti Levéltárral, a 18. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott levéltárral és a fővárosi és megyei kormányhivatallal…

Bővebben

Szükséges-e a reklámhordozókkal kapcsolatban módosítani az építményadó-rendeleteket?

2017. november 17./ Kérdés-válasz

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A Htv. – összhangban a településképet érintő új szabályozási tendenciával – 2018. január 1-jétől bővíti az építményadó tárgyának körét.  A Htv. újonnan hatályba lépő 11/A. §-a alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, Településképi tv. szerinti reklámhordozó. Több önkormányzat részéről felmerült a kérdés: szükséges-e…

Bővebben