A települési adónak lehet-e alanya a mezőgazdasági őstermelő?

2017. február 09./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

A Htv. 1/A. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat által bevezetendő települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá – e minőségére tekintettel – a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó. A Htv. említett rendelkezése alapján a mezőgazdasági őstermelő abban az esetben minősül vállalkozónak, ha az őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja.

600.000 forint bevételi összeg alatt tehát a mezőgazdasági őstermelő nem minősül vállalkozónak, így ebből a szempontból nem tartozik a Htv. 1/A. § (1) bekezdésében rögzített tilalmi körbe.

Print Friendly, PDF & Email