A nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásra való jogosultságának feltételei a jogszabályban előírt számú testületi ülések vonatkozásában

2017. február 07./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

A Kvtv2017 9. mellékletének I.2. pontja alapján

A feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely
– a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét, és
– ha a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az előző pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet
a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2017. január 15-éig benyújtja. E benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) jogi álláspontja az idézett jogszabályban foglaltakkal összhangban az, hogy „amennyiben tehát a nemzetiségi önkormányzat a költségvetési évet megelőző évben négy testületi ülést tart és a négy ülés egyikén közmeghallgatást tart, jogosult lesz a feladatalapú támogatásra, ha a négy ülésről készült jegyzőkönyvét a fővárosi és megyei kormányhivatal részére benyújtja és kap valamekkora pontszámot”.

Felhívjuk a figyelmet, hogy habár abból következően, hogy a közmeghallgatást a képviselő-testület tartja, és mindazokat az előírásokat figyelembe kell venni, amit az Mötv. a képviselő-testület működésénél az ülésekre alkalmazni rendel, az EMMI jogértelmezése szerint automatikusan nem számít ülésnek (ebből következően nem számít a jogszabályban előírt minimum számú testületi ülések közé) a csupán képviselők jelenlétében megtartott közmeghallgatás.

A fentiek kapcsán hangsúlyozni szükséges, hogy csak abban az esetben elégséges a három testületi ülés és egy közmeghallgatás a támogatásra való jogosultsághoz, ha a közmeghallgatás képviselő-testületi ülés keretében történik, az arra vonatkozó – az Mötv.-ben és az Njtv.-ben meghatározott – tartalmi és formai kellékek megtartásával (meghívó tartalma, határozatképesség, határozathozatal, stb.). Így a közmeghallgatással együtt a négy képviselő-testületi ülés is megvalósul. Ebben az esetben célszerű feltüntetni a jegyzőkönyvön, hogy „közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülés”.

Print Friendly, PDF & Email