Mely szerv jogosult ellenőrizni a víziközmű társulatok pénzügyi elszámolását?

2017. február 09./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

A cikk 2018. szeptember 12-én frissített verziója itt található: onkormanyzat.csmkh.hu/mely-szerv-jogosult-ellenorizni-a-vizikozmu-tarsulatok-penzugyi-elszamolasat-frissitve-2018-szeptember-12

A Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium egyeztetést folytatott a víziközmű társulatok feletti törvényességi felügyeleti jog gyakorlása kérdésében. A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség e kérdésben kialakított álláspontja az alábbiakban foglalható össze:

A vízügyi igazgatóságok szakmai ellenőrzési jogkörén kívül esik a víziközmű társulatok pénzügyi elszámolásának ellenőrzése. A Vgtv. 39. § (1) bekezdése alapján a víziközmű társulat törvényességi felügyeletét a cégbíróság látja el.

A Vgtv. értelmében a cégbíróságnak a víziközmű társulattal kapcsolatos eljárására a Ctv. előírásait kell alkalmazni, vagyis a víziközmű társulat a cégbírósági eljárás szempontjából a Ctv. szerinti cégnek minősül. A Ctv. 74. § (1) bekezdés d) pontja alapján törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye, ha a cég a működése során nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, illetve a létesítő okiratában foglaltakat.

A Belügyminisztérium álláspontja szerint a törvényességi felügyeleti jogkört a Vgtv. 39. § (1) bekezdése a cégbírósághoz telepíti, tehát a cégbíróság feladata a víziközmű társulat pénzügyi elszámolásának ellenőrzése.

Print Friendly, PDF & Email