Milyen anyakönyvi eljárásokat kell, illetve lehetséges önkormányzati rendelettel szabályozni?

2017. február 10./ Kérdés-válasz

Dr. Valastyán Réka törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

Kettő anyakönyvi eseményt, nevezetesen a házasságkötést és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését – a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül.

„Anyakönyvi tv. 96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait,
b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.

Az Anyakönyvi tv. 96. §-ában megfogalmazott felhatalmazás alapján a képviselő-testületeknek egyrészről – a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályai vonatkozásában – kötelező rendeletalkotási faladata van, másrészről – a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének díja kapcsán – a helyi szintű szabályozás csupán egy lehetőség.

Az Anyakönyvi tv. a szóban forgó anyakönyvi eljárások kapcsán az illetékességi szabályokat az alábbiak szerint rendezi:

„9. § A házasság megkötésére, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eljárásra, valamint a házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a felek a szándékukat bejelentik.
31. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni.”

Hivatalunk ezúton is felhívja a Tisztelt Jegyző Kollégák figyelmét, hogy az Anyakönyvi tv. 9. és 31. §-ai értelmében a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályaira, valamint ebben az esetben a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékére vonatkozó, törvény által előírt rendeletalkotási kötelezettség/lehetőség kizárólag a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti önkormányzatot érinti.

Print Friendly, PDF & Email