Mely személyek aláírásának kell kötelezően szerepelnie a jegyzőkönyvekben?

2017. február 09./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az Mötv. rögzíti a képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek kötelező tartalmi és formai elemeit, míg a képviselő-testület szerveinek üléséről készült jegyzőkönyvek elkészítésének mikéntjét a törvény utaló jelleggel határozza meg. E szabályozási módszer következtében a képviselő-testület és a képviselő-testület – testületként működő – szerveinek üléséről készült jegyzőkönyvek tartalmi követelményei jórészt megegyeznek, vagyis az Mötv. 52. § (1) bekezdése szerint kell összeállítani a jegyzőkönyveket.

A tartalmi azonossággal ellentétben a jegyzőkönyvek aláírását illetően az Mötv. eltérő gyakorlatot ír elő aszerint, hogy melyik szerv jegyzőkönyvéről van szó.

1. A képviselő-testület

A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét

 • a polgármester és
 • a jegyző írja alá.

(Mötv. 52. § (2) bekezdés)

2. A képviselő-testület bizottsága

A bizottság jegyzőkönyvét

 • a bizottság elnöke és
 • a bizottság egy tagja írja alá.

(Mötv. 60. §)

3. A részönkormányzat testülete

A településrészi önkormányzat működésére – így a jegyzőkönyvének elkészítésére és aláírására – a bizottságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (Mötv. 62. § (4) bekezdés). Erre tekintettel a részönkormányzati ülésről készült jegyzőkönyvet

 • a településrészi önkormányzat elnöke és
 • a településrészi önkormányzat képviselő-testületének egy tagja írja alá.

4. A társulás

A társulási tanács és a bizottságok működésére a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni (Mötv. 95. § (3) bekezdés). Ennek megfelelően

 • a társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet
  • a társulási tanács elnöke és
  • a munkaszervezeti feladatok ellátásáért felelős polgármesteri hivatal jegyzője;
 • a társulás bizottságának üléséről készült jegyzőkönyvet
  • a bizottság elnöke és
  • a bizottság egy tagja

írja alá.

A fentiek mellett természetesen nincs akadálya annak, hogy az SZMSZ-ben rendelkezzenek jegyzőkönyv-hitelesítők kiválasztásáról, illetve annak sem, hogy a jegyző mindegyik jegyzőkönyvet kézjegyével lássa el. Azonban ahhoz, hogy a jegyzőkönyv aláírása szabályszerűnek minősüljön, az Mötv.-ben meghatározott aláírásoknak szerepelniük kell az iraton.

Print Friendly, PDF & Email