Havi archívum: február 2017

Támogatható-e az önkormányzat által azon civil szervezet, melynek vezető tisztségviselője egyben a támogatást nyújtó helyi önkormányzat képviselő-testültének tagja?

2017. február 07./ Kérdés-válasz

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A helyi önkormányzat képviselő-testülete által az államháztartás alrendszeréből egyedi döntés alapján nyújtott támogatások vonatkozásában a Knyt. 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, b) a kizárt közjogi tisztségviselő,…

Bővebben

Önkormányzati képviselők képzési anyaga

2017. február 06./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az Mötv. 32. § (2) bekezdés j) pontja alapján az önkormányzati képviselő eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatalok által szervezett képzésen.

Nemzetiségi önkormányzati képviselők képzési anyaga

2017. február 06./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az Njtv. 101. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának ideje alatt legalább egy alkalommal köteles részt venni a fővárosi és megyei kormányhivatal által szervezett ingyenes képzésen.

A helyi adók tekintetében milyen mentességeket vehet igénybe a vállalkozó?

2017. február 06./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A Htv. 7. § e) pontja alapján a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó, és a helyi iparűzési adó megállapítása során a törvény 6. § d) pontja nem alkalmazható, így a helyi rendeletben nincs lehetőség ezen adózói kör vonatkozásában a törvényben foglaltakhoz képest…

Bővebben

Mi a helyes módja az önkormányzati rendelet hatálybalépésére vonatkozó időpont meghatározásának?

2017. február 06./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály 1. A Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban – így az önkormányzati rendeletben – meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamelyik nap lehet. Főszabály szerint tehát a helyi rendelet hatálybalépésének legkorábbi időpontja a rendelet kihirdetését követő nap lehet. Ebből következően „a…

Bővebben

A nemzetiségi önkormányzat elnöke részt vehet-e a képviselő-testület ülésén?

2017. február 06./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály 1. A nyilvános ülésen való részvétel Az Mötv. 53. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete a működésének részletes szabályait, ezen belül a képviselő-testületi ülések összehívásának, vezetésének, tanácskozási rendjének szabályait az SZMSZ-ében határozza meg. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az SZMSZ tartalmazza, hogy a képviselő-testület ülésére…

Bővebben

Tárgyalható-e zárt ülés keretében a polgármester jutalmazása?

2017. február 06./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A Kttv. 225/H. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A képviselő-testület tehát mérlegelési jogkörben eljárva, a polgármester munkáját értékelve dönt a jutalom megállapításáról és annak összegéről (a törvényi kereteken belül). Ennélfogva a polgármester jutalmáról való döntés…

Bővebben

Rövidítésjegyzék

2017. február 05./ Hasznos adatok

282/2020. (VI. 17.) Korm. r. 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről 283/2020. (VI. 17.) Korm. r. 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről 284/2020. (VI. 17.) Korm. r. 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról 285/2020. (VI. 17.) Korm. r. 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi…

Bővebben

Tájékoztatás a Nemzeti Címer Bizottság megalakulásáról

2017. február 03./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A Kormány a Nemzeti Címer Bizottságról szóló 138/2016. (VI.13.) Korm. rendeletével a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati címerek szakszerű és a címertani hagyományoknak megfelelő megalkotásának elősegítése érdekében Nemzeti Címer Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hozott létre. A Bizottság 2016. szeptember 13. napján dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr vezetésével megtartotta…

Bővebben

A települési szilárd hulladékok szállítási gyakoriságának szabályozása

2017. február 03./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Koréh Zoltán törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A cikk 2018. szeptember 12-én frissített verziója itt található: onkormanyzat.csmkh.hu/a-telepulesi-szilard-hulladekok-szallitasi-gyakorisaganak-szabalyozasa-frissitve-2018-szeptember-12 A jogalkalmazóknak a települési szilárd hulladékok elszállításának gyakorisága betartásakor elengedhetetlen figyelemmel lenniük az egymásra utaló, különböző szabályozási szintű környezetvédelmi-, egészségügyi- és építésügyi jogszabályokra. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakba: Korm. rendelet)…

Bővebben