Alkothat-e a képviselő-testület rendeletet az ifjúsági önkormányzat működéséről?

2017. november 27./ Kérdés-válasz

Dr. Tichy Noémi
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az ifjúsági önkormányzat (másképp gyermek- és ifjúsági önkormányzat) demokratikus önszerveződés eredményeként, az önkormányzatiság mintájára létrejövő szervezet. Jogállását tekintve nem minősül jogi személynek, működésének kereteit Magyarországon nem szabályozza hatályos jogszabály.

Általános célja a településen élő fiatalok összefogása, érdekeinek képviselete és megjelenítése, valamint bevonása az őket érintő döntésekbe.

Az ifjúsági önkormányzatok a magyar választási eljáráshoz hasonló, azonban leegyszerűsített eljárási keretek között jelölik ki a választásra jogosultak körét illetve választják meg tagjaikat, jellemzően egy évre.  Alapokmányának tartalmát, valamint szervezeti és működési szabályzatának elemeit maga határozza meg.

Az ifjúsági önkormányzat a „névrokonságon” kívül szervezetileg nem kötődik a települési önkormányzathoz, bár jellemzően hatékony és szoros együttműködés van közöttük. A települési önkormányzat jellemzően pénzbeli és infrastrukturális támogatásban részesíti az ifjúsági önkormányzatot (működéséhez forrást és helyiséget biztosít) Együttműködési Megállapodás keretein belül. Ezen felül a képviselő-testület sok településen tanácskozási  és véleményezési jogot is biztosít az ifjúsági önkormányzatnak olyan önkormányzati kérdésekben, amely őket e minőségükben érinti.

A helyi önkormányzatoknak eredeti jogalkotói hatáskörben lehetőségük van arra, hogy feladatkörükben eljárva a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére önkormányzati rendeletet alkossanak. Az Mötv. a helyi önkormányzatok ellátandó közfeladatai között rögzíti az ifjúsággal kapcsolatos feladatokat.

Mindazonáltal álláspontunk szerint az ifjúsági önkormányzat működését – pontosan az autonómiájának hangsúlyozása, valamint társadalmi szerepe és az érdekérvényesítő mechanizmusok függetlenségének megőrzése miatt – nem célszerű önkormányzati rendeleti úton szabályozni.

Print Friendly, PDF & Email