Szükséges-e a reklámhordozókkal kapcsolatban módosítani az építményadó-rendeleteket?

2017. november 17./ Kérdés-válasz

Dr. Tichy Noémi
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

A Htv. – összhangban a településképet érintő új szabályozási tendenciával – 2018. január 1-jétől bővíti az építményadó tárgyának körét. 

A Htv. újonnan hatályba lépő 11/A. §-a alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, Településképi tv. szerinti reklámhordozó.

Több önkormányzat részéről felmerült a kérdés: szükséges-e a Htv. fenti előírása miatt módosítani a már meglévő építményadó-rendeleteket akkor is, ha a településen nincsen megadóztatható adótárgy?

Amennyiben az önkormányzati rendelet szövegezése – a törvény tárgyi hatályával egyezően – felsorolja az építményadó-köteles építményeket, akkor az új adótárgyat is szükséges bevonni a helyi szabályozásba, függetlenül attól, hogy a településen éppen nincsen érintett reklámhordozó. Ennek oka, hogy a helyi rendelet önkényesen nem szűkítheti a magasabb szintű jogi normában meghatározott adótárgyak körét.

Nem jelent mentesülést a rendeletmódosítási kötelezettség alól az a szabályozási forma sem, amikor a helyi rendelet az építményadó tárgyának meghatározásánál csak visszautal a Htv. építményadóra vonatkozó mindenkori tárgyi hatályára, mivel a reklámhordozó tekintetében az adómérték meghatározása akkor is szükséges. Az önkormányzatnak az adómérték megállapításánál van mozgástere.

Figyelemmel arra, hogy a Htv. az új szabályozási tartalommal 2018. január 1-jén lép hatályba,  az építményadóval kapcsolatos önkormányzati rendeleteket 2017. december 31-ig módosítani indokolt.

Print Friendly, PDF & Email