Összefoglaló sorvezető a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet készítéséről, egyeztetéséről és elfogadásáról

2017. november 28./ Kérdés-válasz

Dr. Tichy Noémi
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

A Településképi tv. rendelkezései szerint a helyi önkormányzat képviselő-testületének legkésőbb 2017. december 31-ig meg kell alkotnia településképi rendeletét. A rendelet tartalmi megalapozásához pedig el kell készíteni a Települési Arculati Kézikönyvet, melynek határideje szintén 2017. december 31.

A hátralévő idő rövidségére tekintettel szeretnénk egy kivonatolt időrendi áttekintést nyújtani a kézikönyv és a rendelet megalkotásának folyamatáról a vonatkozó jogszabályi előírások alapján.

Jogszabályi háttér:

 • A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Településképi tv.)
 • A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet

Előkészítés:

 • Partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása (önkormányzati rendeletben)
 • Főépítész megbízása

1.
A partnerek előzetes tájékoztatása

 

 • Előzetes tájékoztatás elkészítése
 • Fórum előtt min. 8 nappal közzététel (hirdetőfelületen, helyi lapban, esetleg honlapon)
 • Lakossági fórum: a partnerek szóbeli véleményezési lehetősége
 • Fórumot követő 8 napon belül: írásbeli véleményezési lehetőség
 • Vélemények feldolgozása

2.
Adatszolgáltatási kérelem az államigazgatási szervektől

 

 • Természet- és tájvédelem: illetékes nemzeti park igazgatóság
 • Örökségvédelem: Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala
 • Hírközlés: Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala (NMHH)
 • Az adatszolgáltatást 21 napon belül kell teljesíteni a megkeresett szerveknek.

 

3. A partnerek előzetes javaslatainak, ill. az államigazgatási szervek által szolgáltatott adatainak a figyelembevételével a Településképi Arculati Kézikönyv  (TAK) és településképi rendelet elkészítése az önkormányzati főépítész bevonásával.

4.
A tervezetek véleményeztetése a partnerekkel és az államigazgatási szervekkel

 • Partnerségi egyeztetés:
  • Fórum előtt min. 8 nappal közzététel (hirdetőfelületen, helyi lapban, esetleg honlapon)
  • Ismételt lakossági fórum: a partnerek szóbeli véleményezési lehetősége
  • Fórumot követő 8 napon belül: írásbeli véleményezési lehetőség
  • Vélemények feldolgozása
 • Véleményeztetés az államigazgatási szervekkel
  Ehhez a polgármesternek fel kell tölteni a TAK tervezetet és a Településképi rendelet tervezetét a Lechner Tudásközpont által működtetett elektronikus felületre. (tak.lechnerkozpont.hu)

  • TAK véleményezői:
   • Magyar Építész Kamara
   • Kulturális örökség védelméért felelős miniszter
   • Illetékes nemzeti park igazgatóság
   • NMHH
  • Településképi rendelet véleményezői:
   • Állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
   • Kulturális örökség védelméért felelős miniszter
   • Illetékes nemzeti park igazgatóság
   • NMHH

  A véleményező szerveknek 21 napon belül kell teljesíteni a véleményezési kötelezettségüket.

5.
A beérkezett vélemények ismertetése és megvitatása a képviselő-testülettel.

 

6.
A képviselő-testület elfogadja a Településképi Arculati Kézikönyvet (a normatív határozata mellékleteként) és a településképi rendeletet 2017. december 31-ig.

 

7.
A helyi normatív szabályozás településképi rendelettel történő összehangolása (HÉSZ és más önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, módosítása, szükség esetén hatályon kívül helyezése)

8.
Az elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet közzététele (a település Polgármesteri Hivatalában és a honlapon)

9.
Elfogadott TAK és településképi rendelet megküldése
(Elektronikus úton, az elfogásról szóló képviselő-testületi hiteles jegyzőkönyvvel együtt)

 • a Lechner Tudásközpontnak
 • Állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak

10.Monitorozás: az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetése, évente egy alkalommal a felületre beérkezett vélemények kiértékelése.

Print Friendly, PDF & Email