A Cégkapu helyi önkormányzatokat érintő kérdései

2017. november 24./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Kecskés Tamás
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése értelmében a gazdálkodó szervezet ügyfél köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét, amely a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében csak biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím lehet. A törvény szerint a Kormány rendeletben  egyéb típusú elektronikus elérhetőséget is meghatározhat erre a célra, de ezzel a lehetőséggel még nem élt. 

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 89. §-a gazdálkodó szervezetek számára biztonságos kézbesítési szolgáltatási címként tárhelyet hoz létre Cégkapu megnevezéssel.

Az E-ügyintézési tv. 1. § 23. pontja a gazdálkodó szervezet fogalmi meghatározásakor a polgári perrendtartásra utal. A Cégkapu éles üzembe helyezésével egyidejűleg hatályba lépő 2016. évi XXX. törvény (az új Pp.) a helyi önkormányzatot is idesorolja gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataik vonatkozásában. Az önkormányzatok társulásait nem tartalmazza a felsorolás, tehát nem kötelesek Cégkaput használni. Ellenben az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok (mint bármely gazdálkodó szervezet) Cégkapu-regisztrációra kötelesek. 

Fontos, hogy a helyi önkormányzatoknak és a jegyzőknek nem kell külön regisztrálniuk a Cégkapuba, mert a Hivatali Kapuhoz történő hozzáférés következtében már rendelkeznek biztonságos kézbesítési szolgáltatási címmel.

Az E-ügyintézési törvény 1. §-a értelmében ugyanis a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosító szervnek (17. pont b) alpont), azon belül is elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szervnek minősül (17a. pont), ahogy a jegyző is mint törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb jogalany (17. pont c) alpont).

A Cégkapura – eltérő rendelkezés hiányában – a hivatali tárhelyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Célja is megegyezik: erre szolgáló alkalmazáson vagy internetes felületen keresztül elküldött elektronikus űrlapok és elektronikus dokumentumok elérését, valamint elektronikus küldemény feladását hivatott biztosítani.

Print Friendly, PDF & Email