Tájékoztatás az egyedi iratkezelési szabályzatok bevezetéséhez, módosításához szükséges egyetértési eljárással kapcsolatosan

2017. november 24./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Koréh Zoltán
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

A Levéltári tv. 10. § (1) bekezdése alapján „egyedi iratkezelési szabályzatot ad ki: c) az önkormányzati hivatal számára a jegyző (főjegyző) a Magyar Nemzeti Levéltárral, a 18. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott levéltárral és a fővárosi és megyei kormányhivatallal egyetértésben.”

1. Célszerűségi szempontból javasoljuk a helyi önkormányzatoknak, hogy az egyedi iratkezelési szabályzatuk bevezetésével, módosításával való egyetértése iránt a Csongrád Megyei Kormányhivatalt a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára egyetértési nyilatkozatának beszerzését követően, azt mellékelve, keressék meg.

Természetesen nem kötelező tartani a fentebb javasolt eljárásrendet, azonban segítené a véleményezés során az iratkezelési szakmai szempontok érvényesülését. 

2. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár iránymutatásokkal ellátott segédletet tett közzé a közfeladatot ellátó szervek (önkormányzati hivatalok, szakigazgatási szervek) egyedi iratkezelési szabályzatának elkészítéséhez a http://mnl.gov.hu oldalon az „Iratkezelés – Iratkezelési szabályzat, irattári terv” menüpont alatt.

Print Friendly, PDF & Email