Az önkormányzati köztisztviselők óvodai ellátással és neveléssel kapcsolatos feladatainak szakmai támogatása

2017. október 06./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Az Oktatási Hivatal a Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű kiemelt európai uniós projekt által fejlesztett és minősített PM-2341-1709-MK azonosító számon nyilvántartásba vett „Az önkormányzati köztisztviselők óvodai ellátással és neveléssel kapcsolatos feladatainak szakmai támogatása” című képzése 2017 áprilisa óta ingyenesen elérhető minden konvergencia régióban működő önkormányzat köztisztviselője részére. A képzés részletes tematikájáról korábbi cikkünkből tájékozódhatnak.

A képzés a köztisztviselői életpálya modell továbbképzési kötelezettségének teljesítésébe beszámítható, sikeres teljesítése esetén 31 kreditpontot ér, melyek a négy éves cikluson túl is felhasználhatók, mivel a köztisztviselő a munkáltató egyetértésével és támogatásával az előírtnál több pontot is teljesíthet a továbbképzési időszakban. Az előírt pontértéken felül megszerzett tanulmányi pontokból maximum 32 pont számítható be a következő továbbképzési időszakban, amennyiben a többletpontok megszerzése a továbbképzési időszak utolsó 12 hónapjában történt. Tehát az Oktatási Hivatal fenti képzésének 2017. évben történő teljesítése esetén a megszerzett kredit pontok egy része átvihető a következő 4 éves köztisztviselői továbbképzési ciklusra.

Az Oktatási Hivatal tapasztalatai szerint néhány esetben a köztisztviselők azért nem tudnak a képzésre jelentkezni, mert eddig nem vették fel az idei képzési tervükbe. Lehetőségük van azonban arra, hogy ezt az alábbi egyszerű módosítási igény jelzésével korrigálják:

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2017. évi továbbképzési tervezéséhez kiadott útmutató alapján a tisztviselők éves egyéni továbbképzési terve, s így az éves intézményi továbbképzési terv – a tisztviselők tanulmányi pontjait növelő, de az intézményi tanulmányi pontszámkeretet nem csökkentő módon – a közszolgálat-specifikus ismeret és kompetencia igényeket kiszolgáló, elektronikusan is hozzáférhető új közszolgálati továbbképzési programokkal módosítható. Ennek módja, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója (képzési referense), az év közben felmerülő, a köztisztviselő által jelzett továbbképzési igény alapján a Probono rendszerben módosítja, majd a módosított tervet szkennelve a tovabbkepzes_vtki@uni-nke.hu címre megküldi.

 

A képzésre a PROBONO felületen: https://probono.uni-nke.hu/programkereso lehet jelentkezni, de csak abban az esetben, ha a képzés szerepel a köztisztviselő egyéni továbbképzési tervében, illetve az éves intézményi továbbképzési tervben.

A továbbképzés tananyaga, és a gyakorlati feladatellátást segítő iratminták kizárólag az Oktatási Hivatal Képzéstámogató Rendszerében (http://elearning.oh.gov.hu/course/index.php) érhetők el.

A képzéssel kapcsolatban bővebb információ kérhető az Oktatási Hivatal kepzesinfoefop311@oh.gov.hu elérhetőségen, illetve a PROBONO felülettel kapcsolatban az efop311probono@oh.gov.hu e-mail címen, valamint közvetlenül a +36-70-682-0990 telefonszámon.

Print Friendly, PDF & Email