Tudnivalók a reklámokra vonatkozó településképi bejelentés helyi szabályozásáról

2017. október 20./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Tichy Noémi
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

A reklámok elhelyezésére, reklámhordozókra vonatkozó követelményeket, tiltásokat, illetve az elhelyezésükhöz szükséges településképi bejelentési eljárás szabályaita településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelettel (továbbiakban: Reklám-elhelyezési kormányrendelet) és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel összhangban –  2017. október 1-ig kellett megalkotni a települési önkormányzatoknak. Vagyis a helyi reklámrendeletek megalkotására vonatkozó jogszabályi határidő nem változott.

1. Az eredeti elképzelés alapján a településképi rendelet tartalmazta volna minden esetben a reklámokra vonatkozó követelményeket is, de a törvénymódosításnak köszönhetően a településképi rendelet kihirdetésére adott határidő három hónappal meghosszabbodott. Mivel a reklámokra mindenképpen kell jogszabályt alkotni, a reklámokra vonatkozó településképi bejelentést önálló rendeletben is lehet szabályozni, ha még nincs új településképi rendelet. A törvény éppen ezért különválasztotta a felhatalmazó rendelkezések között a településképi rendeletben meghatározható bejelentést, és a reklámokra meghatározható bejelentést, és beiktatta a reklámokra vonatkozó követelményeket külön tartalmazó helyi jogszabály megalkotására szóló felhatalmazást (Tvtv. 12. § (5) bek.).

2. Az önkormányzatok a településképi rendelet hatályba lépéséig alkalmazhatják a helyi reklámrendeletet, annak elkészítését követően a reklámokra vonatkozó előírások is bekerülnek majd az új településképi rendeletbe. Amennyiben nem készül el 2017. december 31-ig a településképi rendelet, akkor az átmeneti időre – a településképi rendelet elfogadásáig – megalkotott helyi reklámrendelet reklámok és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásait 2018. december 31-ig még lehet alkalmazni (Tvtv. 14. § (2b) bek. b) pont; Tvtv. 3. § (1) bek. d) pont).

3. A Településképi törvényben a polgármesterek részére  a reklámhordozókkal kapcsolatban rögzített hatáskör eddig is jelen volt, azonban lényeges változás található a módosítást követően: a polgármester köteles eljárni a jogszabálysértő reklámhordozókkal szemben. A jogszabály szövegében a korábbi „eljárást folytathat le” helyett „folytat le” szerepel, ami immáron kötelezettséget jelent (Tvtv. 10. § (1) bek.).

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/B. § (1a) bekezdése alapján:

A polgármester – a településképi rendeletben meghatározott részletes eljárási szabályok szerint – településképi bejelentési eljárást folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében

a) a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő különös településképi követelmények vagy

b) – különös településképi követelmények meghatározásának hiányában – a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési követelmények

érvényesítése érdekében.

Összefoglalva tehát, amennyiben az új településképi rendelet még nem készült el, akkor mihamarabb szükséges megalkotni a “helyi reklámrendeletet”, s abban szabályozni kell a polgármester reklámhordozókkal kapcsolatos településképi bejelentési eljárásának szabályait a Tvtv. 10.§ (1) bek. b) alapján.

Print Friendly, PDF & Email