A településkép védelméről szóló törvény módosításáról

2017. október 02./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Tichy Noémi
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az országgyűlés 2017. szeptember 19. napján elfogadta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi CV. törvényt (továbbiakban Törvény), melynek alkalmazásával összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom:

A Törvény rendelkezései alapján az önkormányzatoknak a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeleteiket 2017. október 1. napjáig kell megalkotniuk vagy módosítaniuk. Ez a rendelet biztosítja, hogy az önkormányzat polgármestere a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében településképi bejelentési eljárást folytasson le, ami a Törvény alapján már nem csupán lehetőség, hanem kötelezettség.

A településképi rendeleteket az önkormányzatoknak 2017. december 31. napjáig kell megalkotniuk vagy módosítaniuk. Amennyiben a településképi rendelet megalkotására 2017. december 31. napjáig nem kerül sor, az önkormányzatoknak a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló, valamint a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet reklámok és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásait – a Tvtv. rendelkezéseivel és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal való összhang biztosítása érdekében – 2018. december 31-ig lehet alkalmazni.

A Törvény rendelkezései 2017. szeptember 29. napján léptek hatályba.

Print Friendly, PDF & Email