Címkék: rendeletalkotás

Önkormányzati rendeletalkotásra felhatalmazó törvényi rendelkezések

2017. április 26./ Kérdés-válasz

Dr. Hajnal Péter törvényességi felügyeleti szakügyintéző Dr. Valastyán Réka törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A cikk 2020. szeptember 30-án frissített verziója itt található: onkormanyzat.csmkh.hu/onkormanyzati-rendeletalkotasi-felhatalmazasok-frissitve-2020-szeptember-30   Önkormányzati rendelet tárgya (esetleges határidő/ véleményeztetés)1 Törvényszöveg Jogalkotásra felhatalmazó rendelkezés2 Feladatkört meg­ál­lapító rendelkezés3 Jelen szöveg hatálya K/ L4 1. Szervezeti és működési szabályzat Mötv. 53. § (1) A képviselő-testület a működésének…

Bővebben

Mi a szabályozási módja a képviselői kötelezettségmulasztás miatti szankcióknak?

2017. március 10./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az Mötv. 32. §-a rendelkezik az önkormányzati képviselők jogairól és kötelezettségeiről. Az Mötv. szerinti kötelezettségeit – például az üléseken való megjelenési kötelezettségét – megszegő képviselővel szemben a törvény lehetővé teszi, hogy a részére megállapított tiszteletdíjat, természetbeni juttatását a képviselő-testület – az SZMSZ-ben meghatározottak alapján – legfeljebb tizenkét havi…

Bővebben

A hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eljárások szabályozása során a helyi önkormányzati rendelet kedvezményt vagy mentességet megállapíthat-e?

2017. március 10./ Kérdés-válasz

Dr. Valastyán Réka törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az Anyakönyvi tv. 96. §-ába foglalt felhatalmazás alapján rendeli a jogalkotó helyi szinten szabályozni a hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése tekintetében az engedélyezés szabályait, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. A…

Bővebben

Milyen anyakönyvi eljárásokat kell, illetve lehetséges önkormányzati rendelettel szabályozni?

2017. február 10./ Kérdés-válasz

Dr. Valastyán Réka törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Kettő anyakönyvi eseményt, nevezetesen a házasságkötést és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését – a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül. „Anyakönyvi tv. 96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és…

Bővebben

Mi a helyes módja az önkormányzati rendelet hatálybalépésére vonatkozó időpont meghatározásának?

2017. február 06./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály 1. A Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban – így az önkormányzati rendeletben – meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamelyik nap lehet. Főszabály szerint tehát a helyi rendelet hatálybalépésének legkorábbi időpontja a rendelet kihirdetését követő nap lehet. Ebből következően „a…

Bővebben