A jegyzői feladatok változása a földforgalmi szabályozás tekintetében

2019. január 09./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Regős-Benák Edit
osztályvezető
Jogi és Hatósági Főosztály / Földhivatali Osztály

A Magyar Közlönyben 2018. december 27-én kihirdetésre került az egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CXXXVI. tv., mely 2019. január 11. napján lép hatályba.

A fenti jogszabály módosította a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.), valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról  szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) egyes rendelkezéseit.

A jegyző feladatait érintően az alábbi változásokat emelem ki.

A 2019. január 11. napját megelőzően a mezőgazdasági igazgatási szerv előtt megindult eljárások vonatkozásában az agrárkamara az állásfoglalását megküldi a jegyző részére, melyet a jegyzőnek az önkormányzat hirdetőtáblájára ki kell függesztenie, valamint közvetlen úton is közölnie kell a jogosultakkal. Az esetlegesen benyújtott kifogásokat a képviselő-testület bírálja el.

A 2019. január 11. napján vagy azt követően a mezőgazdasági igazgatási szervnél indult eljárások esetében az agrárkamara már nem küldi meg az állásfoglalását a jegyzőnek (ezért azt ki sem kell függeszteni), a jogosultak kifogással sem élhetnek az állásfoglalás ellen. A továbbiakban a jegyző feladata csak a szerződés kifüggesztésére és az iratjegyzék, elfogadó nyilatkozat, mellékletek stb. továbbítására korlátozódik (Földforgalmi tv. 21-22. §, 49-50. §).

A 2018. évi CXXXVI. törvény hatálybalépésekor (2019.01.11.) folyamatban lévő eljárást a 2018. évi CXXXVI. törvény hatálybalépése napját megelőző napon hatályos jogszabályok szerint kell lefolytatni, azzal, hogy

a)     a bíróság a képviselő testületnek a helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogást elbíráló döntését, valamint a mezőgazdasági igazgatási szerv döntését nem változtathatja meg;

b)     a képviselő testületnek a helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogást elbíráló döntése ellen jogorvoslat a mezőgazdasági igazgatási szerv döntése ellen indított közigazgatási perben kezdeményezhető;

c)     a megismételt eljárást a helyi földbizottság folytatja le, az annak során hozott helyi földbizottsági állásfoglalás ellen jogorvoslati eljárás a mezőgazdasági igazgatási szerv döntése ellen indított közigazgatási perben kezdeményezhető.

Print Friendly, PDF & Email