Tájékoztatás a földhivatal aktuális feladatairól
Frissítve: 2018. szeptember 12.

2018. szeptember 12./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Német Tünde
ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző
Szegedi Járási Hivatal / Hatósági Főosztály 2. / Földhivatali Osztály

A 2017. június 18-i cikkünket a következők szerint frissítjük:

1. Parlagfű elleni védekezés

Tfvt. minden földhasználó részére előírja a földhasznosítási kötelezettség teljesítését. Ennek értelmében a föld használója köteles a termőföldet termeléssel hasznosítani, vagy termelés nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyom- és parlagfűmentes állapotot fenntartani. Évek óta visszatérő probléma a parlagfüves területek által a lakosság széles körében elterjedt allergiás megbetegedések nagy száma. A parlagfűvel borított területek felszámolása egészségügyi okokból is elengedhetetlen.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Földhivatali Osztályának tisztviselői minden év július 1-ét követően az illetékességi területen parlagfű-felderítést végeznek. A helyszínen a fertőzött területeket műholdas helymeghatározó készülékkel felmérik és fényképfelvételeket készítenek a parlagfűvel borított földekről. Ezt követően a felmért állapotot rögzítő jegyzőkönyvet egy országosan egységes adatbázisba töltik fel.

A védekezés további feladatait a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya látja el. Az ő intézkedéseiknek köszönhetően sorra kerülhet kényszerkaszálás elrendelése, illetve bírság kiszabása is.

A vonatkozó törvényi előírások érvényesülése, valamint a lakosság egészségi állapotának védelme érdekében fontos felhívni minden földhasználó figyelmét a parlagfű elleni össztársadalmi védekezésből rá eső feladatok fokozott figyelemmel való ellátására.

2. Határszemle

A határszemle ellenőrzéseket az ingatlanügyi hatóság (földhivatal) hajtja végre. A határszemlén a földhivatal elsősorban a Tfvt. 5. § (1)-(4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi.

A hivatkozott jogszabályhelyek arra kötelezik a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy a termelés folytatása nélkül – a talajvédelmi előírások betartása mellett – a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Ezen vagylagos módon teljesíthető hasznosítás kötelezettség nem érvényesül a szőlő és gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott területek esetén. Ezen földrészleteket kizárólag a művelési águknak megfelelő termeléssel lehet hasznosítani. A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelemi bírság kiszabását vonja maga után. (Tfvt. 24. §)

A határszemle ellenőrzések – a hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése mellett – kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.

A Földművelésügyi Minisztérium elrendelte a 2018. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását, ezért kérjük az érintettek figyelmének felhívását a jogszabályi kötelezettségükre.

Print Friendly, PDF & Email