Tájékoztató földügyi igazgatási beadványok postai úton történő előterjesztéséről

2019. szeptember 09./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a földügyi igazgatási szakmai feladatokkal összefüggő iratkezelésére vonatkozó Egységes Iratkezelési Szabályzat kiadásáról szóló 1/2018. (VI.21.) AM utasítás lehetőséget biztosít arra, hogy az ingatlanügyi, telekalakítási hatóságként, valamint mezőgazdasági igazgatási szervként eljáró megyei kormányhivatalnak, illetve járási hivatalnak (vagy azok Földhivatali Osztályának) címzett postai küldemény közvetlenül és haladéktalanul kerülhessen továbbításra az illetékes hatósághoz.

Mindehhez az szükséges, hogy a földügyi igazgatási (ingatlan-nyilvántartási, földhasználati nyilvántartási, földműves nyilvántartási, földforgalmi, földvédelmi, földminősítési, földhasznosítási, földmérési és térképészeti, telekalakítási) eljáráshoz kapcsolódó beadványt (kérelmet, okiratot, nyilatkozatot, vázrajzot, stb.) tartalmazó borítékon jól láthatóan fel legyen tüntetve a „földügyi igazgatási eljáráshoz” szövegű kezelési jelzés is.

Amennyiben a földügyi eljáráshoz kapcsolódó postai úton, papír alapon megküldött küldemény esetében a borítékon feltüntetésre kerül a „földügyi igazgatási eljáráshoz” szövegű kezelési jelzés, úgy a küldemény nem az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszeren keresztül, hanem közvetlenül a címzett ingatlanügyi hatósághoz kerül megküldésre.

Print Friendly, PDF & Email