A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvény jegyzőket érintő változásai

2017. június 20./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Bihari Márta hatósági szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

A cikk 2018. szeptember 12-én frissített verziója itt található: onkormanyzat.csmkh.hu/a-vad-vedelmerol-a-vadgazdalkodasrol-valamint-a-vadaszatrol-szolo-torveny-jegyzoket-erinto-valtozasai-frissitve-2018-szeptember-12

2017. március 1. napjától megváltoztak a Vtv.-ben meghatározott, a jegyző által lefolytatandó kárfelmérési (korábban kárbecslési) eljárás szabályai. A változtatások elsősorban a határidőket érintik, illetve a jogalkotó a kárbecslés helyett a kárfelmérés fogalmát vezeti be, továbbá lehetőséget teremt az eljárásban másik szakértő kirendelésére.

A Vtv. 81. § (1) bekezdése szerint a károsultnak az okozott kár megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított 15 (korábban: 30) napon belül írásban kell közölni a kárért felelős személlyel.

A Vtv. 81. § (2) bekezdése értelmében, ha a károsult és a kárért felelős személy között a közléstől számított 5 (korábban: 8) napon belül nem jön létre egyezség, és a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül a bíróságtól kéri, a károsult a jegyzőtől 5 (korábban: 8) napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési (korábban: kárbecslési) eljárás lefolytatását.

A Vtv. 81. § (3) bekezdése szerint a kár megállapítására a szakértőt a jegyző 3 (korábban: 8) munkanapon belül rendeli ki.

A Vtv. 81. § (4) bekezdése értelmében a kár felmérését a kirendeléstől számított 5 (korábban: 8) napon belül kell lefolytatni.

A Vtv. 81. §-a új (4a) bekezdéssel egészült ki, melynek értelmében a vadászatra jogosult, illetve a föld használója az egyezség meghiúsulása esetén három munkanapon belül kérheti másik szakértő kirendelését a költségek előlegezése mellett. Ebben az esetben a kárral érintett földterületen lévő termények betakarítására csak az újabb szakértői vizsgálat befejezése után kerülhet sor.

A Vtv. 81/A. §-a nem módosult: a kárfelmérési eljárásra továbbra is a Ket. meghatározott §-ait kell alkalmazni.

Kérjük, hogy a vadkárral kapcsolatos bejelentések esetén a jegyzők a fentiek figyelembevételével szíveskedjenek eljárni.

Print Friendly, PDF & Email