Mely jogszabály alkalmazandó a helyi (nemzetiségi) önkormányzati költségvetés terhére nyújtandó támogatások feltételrendszerét illetően?

2017. június 23./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Jogi és Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az államháztartás alrendszerei – így a helyi, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetés – terhére nyújtandó támogatások feltételrendszerét érintően jelenleg két törvény: a Knyt., valamint az Áht. is tartalmaz előírásokat. 

A helyi (nemzetiségi) önkormányzat által képviselő-testületi döntés alapján odaítélendő működési célú támogatás tekintetében alkalmazandó jogszabályok látszólagos összeütközése kapcsán a Nemzetgazdasági Minisztérium jogértelmezését az alábbiakban ismertetjük.

A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja szerint az Áht. 111. § (9) bekezdése alapján – 2015. január 1-jétől – az Áht. alapján nyújtott támogatásokra a Knyt.-t nem kell alkalmazni. Az Áht. 111. § (9) bekezdése kimondja, hogy a támogatások részletszabályait tartalmazó VI. fejezetet a 2012. január 1-jén vagy azt követően benyújtott támogatási igényekre, pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a 2012. január 1-jén vagy azt követően megjelentetett pályázati kiírásokra, valamint a 2012. január 1-jét megelőzően megjelentetett pályázati kiírások alapján 2014. január 1-jén vagy azt követően benyújtott pályázatokra és az azok alapján nyújtott költségvetési támogatásokra kell alkalmazni.

A Knyt. alkalmazandó ugyanakkor – annak 1. § (1) bekezdése alapján – mindazokra a támogatásokra, amelyeket európai uniós forrásokból vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból nyújtanak, valamint az államháztartás alrendszereiből nyújtott azon támogatásokra – összhangban az Áht.-ban foglaltakkal –, amelyekre a támogatási igényt 2012. január 1-je előtt nyújtották be, valamint a 2012. január 1-jét megelőzően megjelentetett pályázati kiírások alapján 2014. január 1-jét megelőzően benyújtott pályázatok alapján nyújtott költségvetési támogatásokra.

Az Áht. VI. fejezete alkalmazandó:

  • a helyi (nemzetiségi) önkormányzathoz 2012. január 1-jén vagy azt követően benyújtott támogatási igényekre,
  • a helyi (nemzetiségi) önkormányzat által 2012. január 1-jén vagy azt követően megjelentetett pályázati kiírásokra,
  • a 2012. január 1-jét megelőzően megjelentetett pályázati kiírások alapján 2014. január 1-jén vagy azt követően benyújtott pályázatokra és az azok alapján nyújtott költségvetési támogatásokra.

 A Knyt. rendelkezései alkalmazandóak:

  • mindazokra a támogatásokra, amelyeket európai uniós forrásokból vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból nyújtanak,
  • az államháztartás alrendszereiből nyújtott azon támogatásokra, amelyekre a támogatási igényt 2012. január 1-je előtt nyújtották be,
  • az államháztartás alrendszereiből nyújtott, a 2012. január 1-jét megelőzően megjelentetett pályázati kiírások alapján 2014. január 1-jét megelőzően benyújtott pályázatok alapján nyújtott költségvetési támogatásokra.

 

Print Friendly, PDF & Email