Nemzetiségi önkormányzati képviselők képzési anyaga

2017. február 06./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az Njtv. 101. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának ideje alatt legalább egy alkalommal köteles részt venni a fővárosi és megyei kormányhivatal által szervezett ingyenes képzésen.

Print Friendly, PDF & Email

Mellékletek: