Tárgyalható-e zárt ülés keretében a polgármester jutalmazása?

2017. február 06./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

A Kttv. 225/H. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A képviselő-testület tehát mérlegelési jogkörben eljárva, a polgármester munkáját értékelve dönt a jutalom megállapításáról és annak összegéről (a törvényi kereteken belül). Ennélfogva a polgármester jutalmáról való döntés állásfoglalást igénylő személyi ügynek tekinthető, amelyet a testület – az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az érintett polgármester erre irányuló kérése esetén zárt ülés keretében tárgyal.

A Kttv. 225/K. § (7) bekezdése értelmében a polgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása – így a jutalma is – közérdekű adat. A zárt üléssel kapcsolatban az Mötv. rögzíti, hogy a zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntés is nyilvános. Kimondja továbbá a törvény azt is, hogy a közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell (Mötv. 52. § (3) bekezdés).

A leírtak alapján megállapítható, hogy a polgármester jutalmazásával kapcsolatos napirend megtárgyalására zárt ülés keretében is sor kerülhet, ha ezt az érintett kéri. A jutalomról szóló képviselő-testületi határozatot azonban ilyen esetben is nyilvánossá kell tenni, és a jutalom összege és ténye közérdekű adatnak minősül.

Print Friendly, PDF & Email