Támogatható-e az önkormányzat által azon civil szervezet, melynek vezető tisztségviselője egyben a támogatást nyújtó helyi önkormányzat képviselő-testültének tagja?

2017. február 07./ Kérdés-válasz

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály

A helyi önkormányzat képviselő-testülete által az államháztartás alrendszeréből egyedi döntés alapján nyújtott támogatások vonatkozásában a Knyt. 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

Mindazonáltal a helyi önkormányzati képviselőt a Knyt. 2. § (1) bekezdés e) pontja a nem kizárt közjogi tisztségviselők körébe sorolja.

A KIM Területi Közigazgatási és Választásokért Felelős Államtitkárságának 2013-ban közzétett álláspontja szerint, ha az önkormányzati képviselő a jogszabály alapján nem kizárt közjogi tisztségviselő, az általa képviselt társadalmi szervezet sem minősíthető a Knyt. 6. § (1) bek. e) pontja szerinti, a pályázatból eleve kizárt szervezetnek. Mindemellett ha a helyi önkormányzat által nyújtandó támogatásra nem kizárt közjogi tisztségviselő által képviselt szervezet kíván pályázni, akkor a Knyt. 8. § (1) bekezdés e) pontja alapján pályázóként részt vehet, azonban köteles kezdeményezni e körülménynek a település honlapján történő közzétételét.

A támogatások odaítélése során alkalmazható a Knyt. 7. § (1) bekezdésének azon rendelkezése, mely szerint az érintett és nem kizárt közjogi tisztségviselő a helyi önkormányzat képviselő-testületének, mint döntéshozónak az ülésén jelen lehet, azonban a döntés meghozatalában nem vehet részt. A határozatképesség szempontjából – a kizárás szabályai szerint – ekkor is jelenevőnek kell tekinteni.

Megjegyzendő, hogy amennyiben az önkormányzati képviselő a támogatni kívánt szervezetben csak tagsággal rendelkezik, szintén indokolt bejelentenie érintettségét az adott szervezet támogatására irányuló döntést megelőzően. Természetesen a kizárást a képviselő-testület szabadon mérlegelheti.

Print Friendly, PDF & Email

Mellékletek: