A nemzetiségek jogairól szóló törvény 2023. évi átfogó módosításáról

2023. október 31./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Kecskés Tamás kormánytisztviselő Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály 2023. július 4. napján az Országgyűlés elfogadta az Njtv.[1] átfogó módosítására irányuló javaslatot, amelyet a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága terjesztett elő a nemzetiségek képviselőinek visszajelzései, valamint a jogalkalmazók – többek között a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal – tapasztalatai alapján. Jelen tájékoztató célja a helyi (a települési és területi) nemzetiségi önkormányzatokat érintő változások…

Bővebben

Önálló község alakítása

2023. október 31./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Kucsó Dóra kormánytisztviselő Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály Egy új község alakításának kereteit az Mötv.,[1] illetve a területszervezési eljárásról szóló kormányrendelet[2] határozza meg. Mindenekelőtt az Mötv. rögzíti, hogy mely esetekben merülhet fel az önálló község alakításának a gondolata. Az alábbi feltételek megléte nélkülözhetetlen: választópolgárok kezdeményezésére helyi népszavazás alapján az olyan – földrajzilag és építészetileg – elkülönült, lakott településrészből,…

Bővebben

Hulladékrendeletek a feladatellátási kötelezettség megszűnése után *

2023. október 31./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Megyeri Szilvia kormánytisztviselő Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály A Ht.[1] 2023. július 1-jén hatályba lépett módosítása alapján megszűnt a helyi önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatellátási kötelezettsége, azt az állam vette át mint állami hulladékgazdálkodási közfeladatot. Ennek megfelelően az Mötv.[2] 13. § (1) bekezdés 19. pontja hatályát vesztette, azaz a helyi önkormányzati feladatok köréből kikerült a hulladékgazdálkodási feladat. Erre tekintettel…

Bővebben

A Belügyminisztérium észrevételei a rendkívüli, valamint az egyéb, különböző jogcímeken nyújtott települési támogatások önkormányzati szabályozásához kapcsolódóan

2023. október 31./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Pénzes Emese kormánytisztviselő Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály A kormányhivatalok 2021. év során célellenőrzés keretében vizsgálták meg a települési támogatásokra vonatkozó önkormányzati szabályozást, mely tárgyban több olyan értelmezési kérdés is felmerült, melyben szükségesség vált a Belügyminisztérium (BM) állásfoglalásának beszerzése. A Miniszterelnökség ezen álláspontokat, iránymutatásokat a vizsgálat tapasztalatairól készített összefoglaló jelentésében rögzítette, melyeket az alábbiakban mutatunk be. I.   A rendkívüli…

Bővebben

A mindennapos testnevelés megszervezésének jogszabályi feltételei és az ezzel kapcsolatos szabálytalanságok

2023. október 31./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Nagy László kormánytisztviselő Hatósági Főosztály · Hatósági, Perképviseleti és Felügyeleti Osztály A mindennapos testnevelés megszervezéséről az Nkt.[1] 27. § (11) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb…

Bővebben

Kibővített jegyzői értekezlet
2023. november 27.

2023. október 31./ Jegyzői értekezletek

Tisztelettel meghívjuk vármegyénk polgármestereit és jegyzőit 2023. november 27-én 9:00 órakor kezdődő szakmai napunkra (regisztráció: 8:30), melynek helyszíne: Szeged, Rákóczi tér 1., földszinti nagyterem. Köszöntő  ·  dr. Salgó László Péter főispán A 2024. évi általános önkormányzati és európai parlamenti választások  ·  dr. Nagy Attila elnök, Nemzeti Választási Iroda Önkormányzatokat érintő főbb kérdésekről  ·  dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár, Belügyminisztérium Tájékoztató…

Bővebben

Gyermekvédelmi konferencia
2023. november 23.

2023. október 31./ Jegyzői értekezletek

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal a gyermekjogok világnapja alkalmából 2023. november 23-án gyermekvédelmi konferenciát rendez. Az eseményen az olyan aktuális gyermekvédelmi témák mellett, mint a gyermekjogok érvényesülése a fogyasztóvédelemben vagy gyermekjogbiztonság a médiában, a már gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekekkel kapcsolatosan is választottunk előadásokat. Az eseményt egész naposra szervezzük.

Impulzusvásárlás vagy bevásárlólista? A napirend jelentősége

2023. július 19./ Kérdés-válasz

– Engedd meg, kedves barátom, de a dolog véleményem szerint nagyon fontos, s én 24 óra gondolkodási időt kérek. – De ha nem lehet – szólt Andrássy türelmetlenül. – Aztán mi van azon megfontolni való? – Méltóztassál megbocsátani, de én nem mehetek semmibe bele egykönnyen. Nekem, tudod, múltam van. Mikszáth Kálmán: Az apró gentry és a nép Az Mötv.[1] rögzíti:…

Bővebben

Üzletek éjszakai nyitva tartásának önkormányzati szabályozása

2023. július 19./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

A Kertv.[1] 6. § (4) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete – a helyi sajátosságok figyelembevételével – rendeletben szabályozhatja az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitva tartási rendjét. A felhatalmazó rendelkezést a Kertv. 12. § (5) bekezdése tartalmazza. I.   A szabályozás tartalma: 1. A figyelembe vett helyi sajátosságokra történő hivatkozás A „helyi sajátosságok figyelembevétele” mindenekelőtt arra vonatkozik, hogy önkormányzatonként…

Bővebben

Létrehozhatnak-e a helyi nemzetiségi önkormányzatok saját hivatalt?

2023. július 19./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Az országos nemzetiségi önkormányzatok kötelesek saját hivatalt alapítani, amely azok határozatait előkészítő és végrehajtó, valamint gazdálkodással kapcsolatos feladataikat ellátó költségvetési szerve. Ugyanezeket a feladatokat a helyi (a települési és a területi) nemzetiségi önkormányzatok esetében a nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti önkormányzat (polgármesteri vagy közös önkormányzati) hivatala látja el. Az Njtv. [1] 80. § (1) bekezdésének pontos megfogalmazása szerint „a települési önkormányzat, illetve…

Bővebben