Befolyásolja-e a határozatképességet a kikapcsolt szavazógép?

2023. október 31./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Semperger Zsolt
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

„A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen az önkormányzati képviselőknek több mint a fele jelen van.”

Az Mötv[1] 47. § (1) bekezdése ezzel a mondattal egyértelműen a jelenlétet kívánja meg a képviselőtől, nem fűz hozzá semmilyen további követelményt (pl. részvételt a szavazásban, szavazógép bekapcsolva tartását, aktivitást, önmaga jelenlevőnek tekintését stb.), így tehát aki fizikailag jelen van, bele kell számítani a határozatképességbe. Ezt az Alkotmánybíróság 70/1992. (XII. 21.) és 369/E/2009. AB határozatában is megerősítette. (Ezek még a régi önkormányzati törvény alapján születtek ugyan, de a határozatképesség szabályozása azóta is változatlan.)

Az önkormányzati képviselő tehát – függetlenül attól, hogy kikapcsolta-e a szavazógépét – mindaddig beleszámítandó a képviselő-testület határozatképességébe, amíg fizikailag az ülés helyszínén tartózkodik.

[1] 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól [Mötv.]

Print Friendly, PDF & Email