Átmeneti szabályok az önkormányzati választás és a hivatalba lépés között

2024. május 15./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

dr. Semperger Zsolt
kormánytisztviselő
Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

A 2024. június 9-ei önkormányzati választás után szeptember 30-áig változatlanul a régi[1] képviselők és polgármesterek maradnak hivatalban. Munkájukat az átmeneti időszakban is változatlan jogokkal és felelőséggel látják el. Az új[2] képviselőknek és polgármestereknek pedig nem biztosít többletjogokat a törvény erre az időre.

Azonban a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye [Mötv.[3] 9. §] továbbra is él. Ha netán egy régi testület egy döntést egyértelműen csak azért hozna meg az átmeneti időszakban, hogy ellehetetlenítse az októbertől felálló új testület munkáját, tehát bizonyítható lenne a visszaélésszerű joggyakorlás, akkor ennek lehetnek jogkövetkezményei, amelyek az adott eset körülményeitől függenek. Konkrét korlátozást viszont nem tartalmaz a törvény, tehát az átmeneti időszakban is bármilyen döntést meghozhat a testület, ha tisztességesek a szándékai.

Néhány kiegészítő szabályt azonban bevezet a törvény:

 • Nem oszlathatja fel magát a régi képviselő-testület az átmeneti időszakban [Mötv. 146/J. § (4) bek.]. Azután persze az új képviselő-testület sem, még további 6 hónapig, de erre már az általános szabályok vonatkoznak [Mötv. 55. § (2) bek.].
 • A határidők kezdő időpontjának október 1-jét kell tekinteni azokban az esetekben, amikor az Mötv. a választáshoz fűz jogkövetkezményt [Mötv. 146/J. § (2) bek.]. Ilyen pl. a közös hivatalok létrehozásának [85. § (3) bek.] vagy az összeférhetetlenség megszüntetésének határideje [37. § (1) bek.].
 • Törvényességi felhívást 15 napos határidővel is kiadhat a kormányhivatal az átmeneti időszakban. Október 1-jétől azonban visszaáll a 30 napos minimum [Mötv. 134. § (1) bek.].
 • A jegyző közszolgálati jogviszonyát az átmeneti időszakban nem lehet felmentéssel megszüntetni [Kttv.[4] 260/E. § új, 2024. június 9-én hatályba lépő (6) bekezdése].
 • A megüresedő mandátumok betöltése sajátosan alakul.
 • A képviselő-testületet bizonyos esetekben helyettesítheti a polgármester.
 • A polgármester helyettesítésére is vonatkoznak kiegészítő szabályok.

1. Az átmeneti időszakban
megüresedő mandátumok betöltése

A 2024. június 10. – szeptember 30. közt megüresedő mandátumokat akkor is speciális szabályok szerint kell betölteni, ha a régiek közül szűnik meg valakinek a megbízatása, és akkor is, ha az újak közül. A két kategóriára eltérő szabályok vonatkoznak.

Ha RÉGI
képviselő/polgármester mandátuma szűnik meg
az átmeneti időszakban:

 • Időközi választás NEM tűzhető ki, ha az átmeneti időszakban szűnt meg a régi képviselő/polgármester mandátuma [Övjt.[5] 24. § (1) bek.]. Ilyenkor a polgármesteri feladatokat az általános szabályok alapján az alpolgármester látja el [Mötv. 74. § (1)–(2) bek.], az egyéni választókerületi képviselői helyek pedig betöltetlenek maradnak szeptember 30-áig [Övjt. 24. § (1) bek.].
  Kivétel: Ha már június 9-én sem volt betöltve a polgármesteri tisztség, akkor az új polgármester már a választási eredmény jogerőre emelkedésekor – tehát akár június 12-én – hivatalba lép [Övjt. 24. § (4) bek.].
 • Listás helyekre az általános szabályok szerint lép be egy jelölt a 2019. október 13-ai listáról: kislistáról a következő legtöbb szavazatot kapott, kompenzációs/megyei listáról pedig a jelölő szervezet által bejelentett jelölt [Övjt. 21. § (1)–(3), 24. § (2) bek.]. Ha elfogytak a jelöltek a listáról, akkor a mandátum betöltetlen marad szeptember 30-áig, mert időközi választás (az általános szabályoktól eltérően) a régi képviselői helyekre semmiképp nem tűzhető ki [Övjt. 24. § (1)–(2) bek.].

Ha ÚJ
képviselő/polgármester mandátuma szűnik meg
az átmeneti időszakban:

 • Időközi választást kell kitűzni az általános szabályok szerint az átmeneti időszakban is, hogy a lemondott új helyett a még újabb képviselő/polgármester hivatalba léphessen október 1-jén (vagy utána a lehető legrövidebb időn belül). Ez a képviselők közül természetesen csak az egyéni választókerületiekre vonatkozik [Övjt. 20. § (5), 24. § (3) bek.].
 • Listás helyekre az általános szabályok szerint lép be egy jelölt a 2024. június 9-ei listáról: kislistáról a következő legtöbb szavazatot kapott, kompenzációs/megyei listáról pedig a jelölő szervezet által bejelentett jelölt [Övjt. 21. § (1)–(3) bek.].
  Időközi választást kell kitűzni a listás helyekre, ha elfogytak a jelöltek a listáról, és ezért az új képviselő-testület létszáma a működéshez szükséges alá csökkenne [Övjt. 21. § (4), 24. § (3) bek.].

2. A képviselő-testület helyettesítése

A polgármester helyettesíti a képviselő-testületet (gyakorolja annak feladat- és hatásköreit) az átmeneti időszakban, ha:

 • a képviselők száma a működéshez szükséges létszám alá csökken, vagy
 • két egymást követő alkalommal a képviselő-testület
  • határozatképtelen, vagy
  • nem dönt a napirendre tűzött kérdésekben, vagy
 • a kormányhivatal által összehívott ülés
  • határozatképtelen, vagy
  • nem dönt a napirendre tűzött kérdésekben [Mötv. új, 2024. június 9-én hatályba lépő 146/L. § (1) bekezdése].

3. A polgármester helyettesítése

A polgármester tartós akadályoztatása vagy a tisztség betöltetlensége esetén (mind az eredeti polgármesteri feladatok, mind a képviselő-testület helyettesítése tekintetében) őt az következő sorrendben helyettesíti:

 • az alpolgármester,
 • az SzMSz-ben kijelölt önkormányzati képviselő (aki ilyenkor, ha vállalja, teljeskörűen helyettesíti a polgármestert, függetlenül attól, hogy az SzMSz csak az ülés összehívására és vezetésére jelölheti ki),
 • a kormányhivatal által kijelölt önkormányzati képviselő (ha vállalja),
 • a főispán (aki viszont csak a halaszthatatlan és a költségvetés által biztosított fedezetű döntéseket hozhatja meg, rendeletet pedig csak felhatalmazás alapján alkothat) [Mötv. 146/L. § (1)–(2) bek.].

Összefoglalva a mandátummegszűnéssel, valamint a képviselő-testület és a polgármester helyettesítésével kapcsolatos átmeneti szabályok:

[1] Régi képviselő/testület/polgármester: akit a 2019–24-es ciklusra (akár időközin) választottak meg.
[2] Új képviselő/testület/polgármester: akit 2024. június 9-én választottak meg.
[3] 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól [Mötv.]
[4] 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről [Kttv.]
[5] 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról [Övjt.]

Print Friendly, PDF & Email