Címkék: nemzetiség

Tájékoztatás a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi feladatalapú támogatásának pontszámairól

2017. március 24./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2017. március 14-én közzétette a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi feladatalapú költségvetési támogatásában való részesedésre vonatkozó pontszámokat, valamint az ezek alapjául figyelembe vett képviselő-testületi ülések listáját. E listák Csongrád megyei adatait ezúton mellékelten megküldöm, illetve azok elérhetők a www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzetisegi_onkormanyzatok_feladatalapu_tamogatasa_/ oldalon. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat a…

Bővebben

A nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásra való jogosultságának feltételei a jogszabályban előírt számú testületi ülések vonatkozásában

2017. február 07./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály A Kvtv2017 9. mellékletének I.2. pontja alapján A feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely – a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét, és – ha a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 97. §-a szerinti közmeghallgatás…

Bővebben

Nemzetiségi önkormányzati képviselők képzési anyaga

2017. február 06./ Körlevelek, szakmai tájékoztatók

Dr. Tichy Noémi törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály Az Njtv. 101. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának ideje alatt legalább egy alkalommal köteles részt venni a fővárosi és megyei kormányhivatal által szervezett ingyenes képzésen.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke részt vehet-e a képviselő-testület ülésén?

2017. február 06./ Kérdés-válasz

Dr. Csongrádi Helga törvényességi felügyeleti szakügyintéző Hatósági Főosztály / Törvényességi Felügyeleti Osztály 1. A nyilvános ülésen való részvétel Az Mötv. 53. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete a működésének részletes szabályait, ezen belül a képviselő-testületi ülések összehívásának, vezetésének, tanácskozási rendjének szabályait az SZMSZ-ében határozza meg. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az SZMSZ tartalmazza, hogy a képviselő-testület ülésére…

Bővebben