Nemzetiségi újság kiadásakor milyen előírásokra kell figyelmet fordítani az újságot kiadó nemzetiségi önkormányzatnak?

2018. április 11./ Kérdés-válasz

Dr. Gyüre Izabella törvényességi felügyeleti szakügyintéző Jogi és Hatósági Főosztály / Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az Smtv 1. § 6. pontja határozza meg, hogy mi a sajtótermék, mely

Sajtótermék: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében. Gazdasági szolgáltatás az önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett szolgáltatás.

Az újság kiadójának vagy alapítójának a feladata az adott kiadvány megfelelő kategóriába való besorolása, vagyis annak meghatározása, hogy az milyen típusú kiadványnak minősül (Mttv. 203. § 22. pontja alapján könyv, sajtótermék, egyéb nyomtatott anyag stb.), figyelemmel arra is, hogy gazdasági haszonszerzés vagy más célból kívánja kibocsátani. A nemzetiségi önkormányzatok a nemzetiségi újságot a tapasztalatok szerint leginkább hagyományaik ápolására jelentetik meg (és nélkülözi a gazdasági haszonszerzési célzatot), amely egyúttal egy további információs csatornaként is szolgál a nemzetiségi önkormányzat és a nemzetiséghez tartozó lakosság között. Amennyiben nem gazdasági szolgáltatásként jelenik meg a nemzetiségi újság, nem minősül sajtóterméknek, így a kiadó vagy alapító – ellentétben a sajtótermékre vonatkozó szabályokkal – nem tartozik bejelentési kötelezettséggel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felé. Ez esetben a nemzetiségi újság egyéb kiadványnak minősül, amellyel szemben egyetlen törvényi elvárás, hogy fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat (impresszum). Az Mttv. 46. § (9) bekezdése értelmében az impresszumban az alábbi adatok feltüntetése szükséges:

  • a kiadó neve, székhelye,
  • a kiadásért felelős személy neve, és
  • a szerkesztésért felelős személy neve.

Print Friendly, PDF & Email